Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рамында 1 элементтің мөлшері шектен тыс көп болып кететін шойындар.

Болаттардың тұрақты құралғыштары қандай? | Беттік ақау дегеніміз не? | Деформация дегеніміз не? | Дифференциалды термиялық сараптау тәсілі көмегімен қандай тәуелділікті анықтауға болады? | Екі компоненті күй диаграммаларының вертикаль өсінде қай параметр белгіленеді? | Еркін соғу дегеніміз не? | Кесу процессіндегі негізгі техникалық уақыт деп әдіпті салуға жұмсылатын уақытты тап? | Кристалл күйдегі қатты ертінділер құрылысы жағынан .................деп бөлінеді? | Керамика дегеніміз не? | Көмiртектi болаттарды шыңдағанда суыту қалай iске асырылады? |


Читайте также:
  1. Көп қабатты жалпақ мүйізделген эпителийдің Е әріпімен
  2. М. Ж. Көпеев шығармаларындағы Жетпіс бапта» кездесетін араб-парсы сөздеріне түсіндірме
  3. Нормадан ауытқуларға құжатталған және қүжатталмаған болып келеді.
  4. Рамында 4,3%-дан жоғары көміртегі бар шойын калай аталады?
  5. Түрік мемлекеті атынан Византияда болған соғды көпесі?
  6. Электроннограммадағы сүйек тінінің берілген жасушасының цитоплазмасында көптеген лизосомалары бар екені анықталды. Осы жасуша қайсы?

А) ферроқорытпалар

Құрамында 2% - ке дейін көміртегі бар, аз мөлшерде Si, Mn, S, P және Cr, Ni, V, N сияқты легірлеуші элементтері бар темірдің күрделі қорытпасы:

А) болат

Рамында 2,14% С бар темір көміртегілі қортпаны структурасына қарай ...............топқа бөледі

Е) 2 топқа

Рамында 30-40 % Si, 10-20% Al2O3 , 40-50% CaO бар донна пешінің қалыңдығы д. а.?

С) шкала

Қысу дәрежесі:

А)

Ышқыл тобына .... жатады

Е) динас пен кварц құмы

Ай газ жанғанда ең жоғарғы температураны қамтамасыз етеді?

А) ацетилен

Алайылы қоланы көрсетіңіз?

Е) БрОЦ10-2.

Алыпта құйманың сыртқы пішінін алуға арналған жабдық қалай аталады?

Е) үлгі

Андай болат сұйық күйден баяу суытқанда феррит пен перлит құрылымын түзеді?

А) эвтектоидтық

Андай болат сұйық күйден баяу суытқанда, перлит құрылымын түзеді?

С) эвтектоидтық

Андай болат сұйық күйден баяу суытқанда, перлит пен цементит кұрылымын түзеді?

Е) эвтектоидтан кейінгі

Кандай композиттік материалдарды білесіз?

А) Карбоволокниттер, бороволокниттер, органоволокниттер

Андай қорытпалар құю алюминий қорытпаларға жатады

А) силумин, магналий

Андай қорытпалардың илемділік касиеттері жоғары?

Е) Дюралюминий.

Андай цементит бірінші текті деп аталады?

В) сұйықтан бөлініп шыққан

Андай цементит екінші текті деп аталады?

С) аустениттен бөлінген

Андай шойын эвтектикадан кейінгі шойын деп аталады?

Е) құрамында 2,14....4,2% көміртегі бар

Андай шойын эвтектикалық шойын деп аталады?

Е) құрамында 4,3% көміртегі бар

Андай қыйын балқыйтын металдарды сіз білесіз?

А) Вольфрам, рений, молибден, хром, ниобий

Андай болаттар эвтектоидты деп аталады?

В) Құрамында 0,83 % С бар болаттар

Андай болаттар эвтектоидқа дейінгі деп аталады?

Е) Құрамында көміртегінің мөлшері 0,025 %-дан 0,83 %-ға дейін болатын болаттар

Андай болаттар эвтектоидтан кейінгі деп аталады?

С) Құрамында көміртегінің мөлшері 0,83 %-дан 2,14 %-ға дейін болатын болаттар

Атты ерітінді түрлерін атаңыз

С) Ену және орын басу қатты ерітінділері

Андай температурада құрамында 0,8% көміртегі бар болат эвтектоидтық түрленуге ұшырайды?

А) 727°;

Андай болаттар цементтелінетін болаттарға жатады?

Е) Құрамында көміртегінің мөлшері 0,08-ден 0,3 %-ға дейінгі болаттар


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 152 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Аттылық қандай тәсілмен анықталады?| Андай болаттар жетілдірілген деп аталады?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.014 сек.)