Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Деформация дегеніміз не?

А топты болаттар дегеніміз не және оның ентаңбасы? | Аустенит дегеніміз не? | Азоттың түсті металда белгіленуі? | Діпті дұрыс анықтағанда ол ненің өндеуін экономикалық түрде тиімді етеді? | Болаттың қаттылығын, беріктілігін арттыратын қоспа. | Босату дегеніміз не? | Босаңдатудың негізгі түрлерін көрсетіңіз. | Болаттардың тұрақты құралғыштары қандай? | Екі компоненті күй диаграммаларының вертикаль өсінде қай параметр белгіленеді? | Еркін соғу дегеніміз не? |


Читайте также:
  1. А топты болаттар дегеніміз не және оның ентаңбасы?
  2. Аустенит дегеніміз не?
  3. БАС ҚАҢҚАСЫ ДЕФОРМАЦИЯЛАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛУІ
  4. Беттік ақау дегеніміз не?
  5. Босату дегеніміз не?
  6. Дәріс 4. Созымдылық деформациясы.
  7. Деформация взрыва

В) Күш түскендегі дененің формасы мен мөлшерінің өзгеруі

Дж.Ленц заның көрсет :

С)

Диаметр 3-6мм болғанда қай формуламен есептейміз:

С)

Диаметрі 200мм-ге дейінгі дайындамаларды қыздыратын пештердің 2 зонасы болатын пештер қалай аталады?

Е) жартылай методикалық пештер

Дислокация дегеніміз не?

Е) материалдық кристалданудағы өзгерістер

Доғалы және газбен пісіргенде сыртқы ақуалар қатарына не жатады:

С) сыртқы сызаттар, ашық қуыстар

Доғалық пісірудің негізгі неше түрі бар

А) 4

Домна қандай процесс?

А) Шойын алу – күрделі химиялық процесс

Домна пешін неден қалайды?

Е) шамот кірпіші

Доңғалақ, бандаж және сақина түстес детальдарды прокаттау үшін дайындама ретінде

В) кесек темір немесе доңғалақ прокат

Деформацияның қандай негізгі түрлерін білесіздер ?

Е) Серпімді және пластикалық

Динамикалық сынау кезіндегі конструкциялық беріктікті бағалаудың критерийі

D) KCU, KCT

Домналық өндіріс өнімдеріне не жатады?

D) шойын, қож, колошник газы

Деформацияланған металға жылыту қандай әсер етеді?

D) Майысқан кристалдық торлар бұрынғы қалыптарьша келеді

Дисперсті беріктелген композиттік материаддардың құрылымы қандай бөлшектерден тұрады

Е) матрица мен майда бөлшектерден

Деформацияланатын конструкциялы алюминий қорытпаларына қандай қорытпалар жатады?

Е) Дюралюминдер

Дислокация деген не?

D) сызықтық ақау

Дюралюминийден жасалған бұйымдарды қандай тәсiлмен бекемдейдi?

D) шыңдағаннан кейiн ескiртумен

Дюралюминий дегеніміз не және оның ентаңбалары?

Е) Дюралюминий - алюминий негізіндегі қорытпа, құрамында мыс, магний және марганец легірлеуші элементтер бар. Д1, Д16


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 378 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Беттік ақау дегеніміз не?| Дифференциалды термиялық сараптау тәсілі көмегімен қандай тәуелділікті анықтауға болады?

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)