Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ай шойынның құрылымында графит кiрмелерi болмайды?

Дифференциалды термиялық сараптау тәсілі көмегімен қандай тәуелділікті анықтауға болады? | Екі компоненті күй диаграммаларының вертикаль өсінде қай параметр белгіленеді? | Еркін соғу дегеніміз не? | Кесу процессіндегі негізгі техникалық уақыт деп әдіпті салуға жұмсылатын уақытты тап? | Кристалл күйдегі қатты ертінділер құрылысы жағынан .................деп бөлінеді? | Керамика дегеніміз не? | Көмiртектi болаттарды шыңдағанда суыту қалай iске асырылады? | Аттылық қандай тәсілмен анықталады? | Рамында 1 элементтің мөлшері шектен тыс көп болып кететін шойындар. | Андай болаттар жетілдірілген деп аталады? |


Читайте также:
  1. В каких чугунах графит имеет хлопьевидную форму?

А) ақ

Йманы тез суытып қандай шойын алады?

Ж: ақ шойын

Андай шойынның құрылымында графит кiрмелерiнiң пiшiнi шар тәрiздес болады?

Е)аса берiк

Андай қорытпаны CЧ24 деп белгiлейдi?

А) сұр шойынды

Андай қорытпа KЧ37-12 белгiленедi?

С) соғылымды шойын

Айнаған, тынық және жартылай тынық болаттардың айырмашылығы неде?

Е) тотықсыздандыру дәрежесiнде

Андай мақсатпен көмiртектi болаттың құрамына әр уақытта маргенец пен кремнийдi қосады?

А) болатты тотықсыздандыру үшiн

Андай қорытпалар Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5, Ст6 деп белгiленедi?

С) кәдiмгi сапалы көмiртектi конструкциялық болаттар

Андай мақсатпен болатқа легирлеушi элементтердi қосады?

А) болаттардың механикалық және физикалық қасиеттерiн жақсарту үшiн

Рылымы мен қасиеттерiн өзгерту ұшiн жүргiзiлетiн қатты күйдегi металдар мен қорытпаларды қыздырудан, сол температурада ұстап тұрудан және суытудан тұратын амалды қалай атайды?

А) термиялық өңдеу

Андай мақсатпен жасыту-гомогендеудi жүргiзедi?

Е) қорытпаның химиялық құрамы бойынша бiркелкiсiздiгiн дендриттiк ликвацияны жою үшiн

Рылымдық тұрақсыз күйдi алу мақсатымен қорытпаны фазалық түрлену температурасынан жоғары қыздырып, сол температурада ұстап тұрып сосын суытудан тұратын процесс термиялық өңдеудiң қандай процесi?

Е) шыңдау

Андай термиялық өңдеу болаттың құрылымында мартенситтiң түзiлуiне әкеледi?

С) шыңдау

Андай термиялық өңдеудiң нәтижесiнде шыңдалған болаттағы мартенсит феррит пен цементитке ыдырайды?

Е) жұмсартудың

Андай термиялық өңдеуден кейiн болатты жұмсартады?

А) шыңдаудан кейiн

Андай болаттар цементтеледi?

А) аз көмiртектi

Андай қорытпа Д16 деп белгiленедi?

Е) дуралюмин

Андай қорытпа Л80 деп белгiленедi?

А) мыстың мырышпен қорытпасы

Рамында 0,83%-дан аз көмiртегi болатын болаттарды қалай атайды?

Е) эвтектоидқа дейiнгi

Ай қорытпаның ентаңбасы КЧ50-4?

А) Қақтауға төзімді шойынның

Ақтауға төзімді шойын қандай тәсілмен алынады?

А) Ақ шойынды жасыту арқылы

Атты ерітінділердің қандай негізгі түрлерін білесіз?

С) Қатты ерітінді алмасу, ену, шегеру ерітінділері болып үш түрге бөлінеді

Андай қорытпа шойын деп аталады?

Е) 2,14%-тен жоғары көміртектен тұратын темір мен көміртек қорытпасы шойын деп аталады

Рал жабдықты болат дегеніміз не?

А) Құрал жабдықты болат деп көміртекті легірленген болатты айтамыз және олардың жоғарғы қаттылық (НRС 60-65), беріктік, шыдамдылық қасиеттері бар және олар түрлі құрал-жабдықтар жасауға қолданылады

Андай қорытпаның ентаңбасы Ст6?

Е) А топтың сапасы әдеттегідей көміртекті болаттыңАндай қорытпаның ентаңбасы 85?

А) Сапалы көміртекті болаттың

Андай қорытпаның ентаңбасы У13?

Е) Аспаптар жасау үшін пайдаланылатын көміртекті болаттың


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 160 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Рамында 4,3%-дан жоғары көміртегі бар шойын калай аталады?| Рылыстық болаттың ентаңбасында (30ХГСЖ: санмен нені белгілейді?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.011 сек.)