Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття продукції підприємств автомобільного транспорту та завдання її статистичного дослідженняЧитайте также:
  1. E. Служба охорони праці підприємств.
  2. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  3. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  4. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  6. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  7. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання

Промислові підприємства автомобільного транспорту – це авторемонтні заводи і майстерні, станції технічного обслуговування, шиноремонтні заводи і майстерні, заводи по виготовленню спеціального гаражного обладнання. Такі промислові підприємства служать для підтримання автомобільного парка у технічно справному стані. Продукція промислових підприємств – це корисний результат їх основної виробничої діяльності, яка полягає у виготовленні різних видів гаражного обладнання, фургонів, кузова та ін.

Робота промислового характеру – це такий корисний результат діяльності, який не має речової форми, але являє собою або відновлення споживчої вартості якого-небудь предмету, або збільшення її у предмета, створеного іншим підприємством. До робіт промислового характеру відносять капітальний та поточний ремонт автомобілів, причепів, агрегатів, виконання технічних обслуговувань, окремі операції по частковій обробці матеріалів і деталей по замовленнях зі сторони (нікелювання, шліфування), модернізація і ремонт виробничого обладнання.

За ступенем готовності розрізняють три види продукції:

1) готова продукція – це продукція, яка пройшла на даному підприємстві усі стадії обробки, відповідає державним стандартам або технічним вимогам, прийнята відділом технічного контролю підприємства, оформлена встановленими документами по здачі для прийому на склад. До готової продукції належать: відремонтовані автомобілі та причепи, тара багаторазового використання, інструмент, оснащення.

2) напівфабрикати – це така продукція, яка отримала документальне підтвердження про готовність лише у межах окремого цеху та призначена для подальшої обробки у інших цехах даного підприємства. Наприклад, відремонтовані двигуни, призначені для подальшого установлення на автомобіль у іншому цеху підприємства.

3) незавершене виробництво – це предмети праці, які вступили у виробничий процес у будь-якому цеху, але не отримали закінченого вигляду у межах даного цеху.

Основними завданнями статистичного дослідження продукції промислових підприємств є:

1) облік продукції у натуральному, трудовому, умовному та вартісному вираженні, що дозволяє отримати підсумкові дані про її випуск;

2) аналіз виконання плану за обсягом продукції, вивчення динаміки випуску;

3) контроль за виконанням плану по асортименту продукції;

4) аналіз ритмічності виробництва, випуску і реалізації та якості продукції.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 116 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)