Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

E. Служба охорони праці підприємств.Читайте также:
  1. III. ДОБІР, РОЗСТАНОВКА І КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ, РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЇХ ПРАЦІ
  2. Аудит обліку за розрахунками з оплати праці
  3. В яких організаційних формах існує юридична служба в АПК ?
  4. Ви прийняті на роботу в лікарню. Який вид інструктажу повинен провести з Вами інженер з техніки безпеки як з новоприйнятим працівником?
  5. Глава I. Госслужба и теория бюрократии
  6. Глава V. Госслужба зарубежных стран

12. Відомчий контроль за станом охорони праці здійснюють:

A.Посадові особи міністерства, центрального органу виконавчої влади, асоціації, корпорації, концерну, об’єднання підприємств

B. Посадові особи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

C. Представники виборних органів, профспілок та інших громадських організацій

D.Експерти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

E. Посадові особи та громадські інспектори підприємства

13. За якої мінімальної кількості працюючих на підприємствах, установах і організаціях створюється служба охорони праці:

A. 20 працівників

B. 35 працівників

C. 45 працівників

D. 50 працівників

E. 60 працівників

Хто приймає рішення про створення комісії з питань охорони праці на підприємстві?

A. Територіальне відділення Держгірпромнагляду

B. Керівництво підприємства

C. Власник підприємства або уповноважена ним особа

D. Міністерство, до складу якого відноситься підприємство

E. Трудовий колектив

Обласна лікарня за заявкою взяла в своє розпорядження машину швидкої допомоги. При доставці хворих трапилася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждав лише лікар обласної лікарні. Яка організація зобов’язана розслідувати, скласти акт за формою Н-1 та взяти на облік цей нещасний випадок?

A. Обласна лікарня

B. Автопідприємство

C. Інспекція з охорони праці

D.Профспілковий комітет

E. Фонд соціального страхування від нещасних випадків


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 215 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)