Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

На що вказують цифри, що знаходяться на вуглекислотних вогнегасниках (ВВ-2, ВВ-5, ВВ-8)?Читайте также:
  1. Існує низка фактів, що вказують на єдність історії.
  2. Стаття 1070. Проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку
  3. Стаття 109. Операції з товарами і транспортними засобами, що знаходяться на складі тимчасового зберігання

A. Місткість балону

B. Час дії вогнегасника

C. Тип

D. Напругу

E. Клас пожежі

63. Вуглекислотні вогнегасники застосовують для гасіння:

A. Матеріалів, що тліють

B. Спиртів, ацетонів

C. Електричних двигунів та обладнання, що знаходяться під напругою до 1000 В

D. Речовин, які можуть горіти без доступу повітря (целулоїд, перекиси)

E. Лужних металів

64. Вогнегасник це:

A. Пристрій для зберігання легкозаймистих рідин

B. Пристрій для зберігання паливних рідин

C. Пристрій для зберігання отруйних та сильнодіючих речовин

D. Пристрій для зберігання газу

E. Пристрій для гасіння пожеж вогнегасною речовиною

65. Знак пожежної безпеки, який розміщений біля входу до приміщення:

A. Стосується прилеглої території

B. Стосується приміщення і прилеглої території

C. Стосується всього приміщення

D. Стосується певного відділення

E. Вказує де знаходяться первинні засоби пожежогасіння

Чи можна виливати легкозаймисті і горючі речовини у каналізацію?

A. Ні, не можна

B. Так, можна

C. Можна лише після розбавлення водою

D. Можна лише після їх змішуванняї

E. Можна, тільки повільно виливати

67. Хімічна реакція, яка супроводжується виділенням тепла і полум’я, називається:

A. Самозагорянням

B. Вибухом

C. Горінням

D. Тлінням

E. Спалахом

Медичний працівник при гасінні пожежі 30 хв тому отримала опік полум'ям передньої поверхні грудної клітки. Турбує пекучий біль. При огляді: почервоніння передньої поверхні грудної клітки, у деяких місцях утворилися пухирці, заповнені світло-жовтою рідиною. Яка площа опіку та його ступінь?

A. 2%, І ступінь

B. 5%, ІІІ А ступінь

C. 9%, ІІ ступінь

D. 15%, ІІІ Б ступінь

E. 25%, ІV ступінь

69. При отруєнні чадним газом потерпілому призначають:

A. Гемодіаліз

B. Гіпербаричну оксигинацію

C. Переливання плазми крові

D. Автогемотрансфузію

E. Промивання шлунка

70. Під час заліку студент дав відповідь на запитання “ Хто відповідно до ст.. 37 закону України “Про охорону праці” здійснює державне управління охороною праці?

A. Верховна Рада

B. Кабінет Міністрів України

C. Методичний кабінет

D. Обласний відділ освіти

E. Інженер з охорони праці


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 322 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)