Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Що робиться в першу чергу при враженні електрострумом?Читайте также:
  1. И не пробиться, и не осветить жизнь.
  2. Промисловий шпіонаж,який в свою чергу можна умовно підрозділити на комерційний, технологічний і науково-технічний.
  3. Стаття 223. Чергування

A. Розпочати ШВЛ

B. Розпочати закритий масаж серця

C. Ввести знеболюючі засоби

D. Припинити дію вражаючого фактору

E. Дати оцінку стану постраждалого

50. Назвіть колір і текст напису балона з киснем медичним:

A. Голубий, “Кисень”

B. Голубий, “Кисень медичний”

C. Сірий, “Кисень”

D. Сірий, “Кисень медичний”

E. Білий, “Кисень медичний”

51. Наповнення балонів газами необхідно здійснювати:

A. Згідно вимог інструкції щодо наповнення балонів газами

B. За замовленням власника

C. За підписом особи, яка раніше наповнювала балон

D. За заявою заводу, де виготовлявся балон

E. За місцем експлуатації балонів

52. У приміщеннях операційного блока щомісячно для здійснення бактеріологічних посівів повітря, шовного та перев’язувального матеріалів, змивів з інструментів проводиться:

A. Інфекційний контроль

B. Бактеріологічний контроль

C. Санітарно-гігієнічний контроль

D. Технічний контроль

E. Адміністративний контроль

53. При вивченні умов праці робітників, зайнятих на виробництві ртутних термометрів, в повітрі робочої зони виявлено пари ртуті в концентраціях, які перевищують гранично допустимі. Вкажіть основний можливий шлях надходження ртуті в організм працюючих:

A. Через слизові оболонки

B. Через шлунково-кишковий тракт

C. Через ушкоджену шкіру

D. Через органи дихання

E. Через неушкоджену шкіру

54. З домішок, що надходять в атмосферне повітря з відпрацьованими газами автотранспорту, на організм людини найбільш негативно впливають:

A. Окис вуглецю

B. Окис азоту

C. Аміак

D. Альдегіди

E. Кетони

55. Які речовини за величиною гранично допустимої концентрації в повітрі робочої зони відносятьтся до 1 класу небезпеки:

A. Свинець, ртуть

B. Бензин

C. Ацетон

D. Спирт етиловий

E. Всі відповіді вірні


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 220 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)