Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яка мета проведення попередніх медичних оглядів працівників певних категорій?Читайте также:
  1. В яких медичних закладах установлюється остаточний діагноз гострого професійного захворювання (отруєння)?
  2. Вимоги до проведення екологічного моніторингу
  3. Глава 60. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення
  4. Дисциплінарна відповідальність працівників, зайнятих в аграрному виробництві
  5. Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 1 страница
  6. Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 2 страница
  7. Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 3 страница

A. Встановлення стану здоров’я населення

B. Виявлення ранніх ознак захворювань

C. Встановлення фізичної та психофізіологічної придатності осіб до роботи за конкретною спеціальністю, запобігання виникненню та розповсюдження інфекційних та паразитарних хвороб

D. Встановлення антропометричних даних жителів певних регіонів

E. Виявлення хворих для встановлення інвалідності

74. Евакуаційне освітлення призначене для:

A. продовження роботи у випадках при раптовому порушенні нормального обслуговування обладнання;
B. забезпечення евакуації людей з приміщень при аварійному вимкненні робочого освітлення;

C. охорони в нічний час спеціальним персоналом;

D. освітлення у неробочий час;

E. Усе перераховане вірно.

75. Значення червоного кольору безпеки:

A. Заборона, безпосередня небезпека, пожежна техніка;

B. Попередження, можлива небезпека;

C. Припис, знаки пожежної безпеки, інформація;

D. Безпека, знак „Виходити тут”;

E. Місце для паління.

 

 

ТЕСТИ З ПРЕДМЕТУ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

ВАРІАНТ № 2

1. При виникненні ситуації, небезпечної для здоров'я працівника, він може не виконувати роботу:

A. Згідно колективного договору

B. Згідно розпорядження адміністрації

C. Згідно Закону "Про охорону праці"

D. Згідно Кримінального кодексу

E. Згідно Нормативно-правових актів з охорони праці

2. Неповнолітні проходять медичні огляди:

A. Щотижнево

B. Щомісячно

C. Щорічно

D. Перед виконанням важких робіт

E. Не проходять


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 290 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)