Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Глава 60. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення

Стаття 287. Митні пільги для глави дипломатичного представництва іноземної держави та членів дипломатичного персоналу представництва | Стаття 288. Митні пільги для співробітників адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави | Стаття 293. Митні пільги для представників та членів делегацій іноземних держав | Стаття 308. Використання інформації, що надається митним органам | Стаття 327. Забезпечення законності у разі застосування стягнень до порушників митних правил | Стаття 330. Неподання митному органу документів, необхідних для здійснення митного контролю | Стаття 345. Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності | Стаття 352. Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю | Стаття 363. Протокол про порушення митних правил | Стаття 367. Представники осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил |


Читайте также:
  1. E) Нет правильного ответа
  2. I. ЗАДАЧИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ПОРЯДОК ИХ ОРГАНИЗАЦИИ
  3. I. Правила чтения
  4. I.ЗАДАЧИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ И ПОРЯДОК ИХ ОРГАНИЗАЦИИ
  5. II. Порядок контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска
  6. II. Порядок организации и проведения конкурса
  7. II. Порядок организации рассмотрения обращений

Стаття 375. Мета проведення процесуальних дій

У справі про порушення митних правил процесуальні дії проводяться з метою отримання доказів, необхідних для правильного вирішення цієї справи.

До процесуальних дій належать:

1) складання протоколу про порушення митних правил;

2) витребування документів, необхідних для провадження у справі про порушення митних правил;

3) вилучення товарів, транспортних засобів і документів;

4) митне обстеження;

5) пред'явлення товарів, транспортних засобів та документів для впізнання;

6) призначення експертизи;

7) взяття проб та зразків для проведення дослідження (аналізу, експертизи).

При проведенні процесуальних дій, зазначених у пунктах 3 - 5, 7 частини другої цієї статті, складаються протоколи, форми яких встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Стаття 376. Витребування документів, необхідних для провадження у справі про порушення митних правил

Посадова особа митного органу, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, може витребувати документи, необхідні для розгляду справи.

Особа, якій адресовано вимогу про подання документів, зобов'язана не пізніш як у п'ятиденний строк надіслати їх посадовій особі митного органу, яка вимагає подати документи.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 118 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Стаття 374. Мета і порядок застосування адміністративного затримання| Стаття 380. Експертиза та висновок експерта

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)