Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Пацієнт отримав електротравму. Об’єктивно: хворий блідий, дихання немає, пульс відсутній, АТ не визначається. Які ваші першочергові дії?Читайте также:
  1. I. Творческое вдохновение и прометеев импульс.
  2. II. Собственно свойства пульса.
  3. RADARMED 650. Универсальный аппарат для импульсной и непрерывной микроволновой терапии
  4. RADARMED 950. Универсальный аппарат для импульсной и непрерывной микроволновой терапии
  5. Алгоритм исследования пульса
  6. АЛИМП – 1. Аппарат лечебный импульсным магнитным полем
  7. АЛМАГ-01. АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ БЕГУЩИМ ИМПУЛЬСНЫМ ПОЛЕМ

A. В/в ввести серцеві засоби

B. В/в ввести дихальні засоби

C. В/в ввести серцеві та дихальні засоби

D. Терміново приступити до серцево-легеневої реанімації

E. Терміново транспортувати пацієнта до лікарні

51. Електричний удар це:

A. Часткове ураження електричним струмом

B. Ураження електричним струмом, при якому наступає фібриляція і зупинка серця та дихання

C. Ураження електричним струмом при якому людина отримує термічний опік

D. Ураження електричним струмом при якому людина отримує механічну травму

E. Ураження електричним струмом при якому скорочуються м’язи

52. Безпечність роботи автоклава визначається правильністю монтажу парового стерилізатора, що здійснюється спеціалістами:

A. “Медтехніки”, які потім вводять його в експлуатацію і перевіряють на практиці знання та вміння медичного працівника, який працюватиме на цьому апараті

B. Лікарні, що займаються ремонтом електроприладів

C. Заводу, який виготовляє автоклави

D. Які мають технічну освіту і працюють у цьому закладі

E. Сервісного центру з ремонту електроапаратури

53. Після закінчення фізіотерапевтичної процедури апарат необхідно:

A. Вимкнути в порядку, зворотному увімкненню , зняти електроди з хворого

B. Вимкнути в порядку включення приладу

C. Зняти електроди з хворого

D. Залишити ввімкненим для наступного пацієнта

E. Усе перераховане вище правильно

54. Стоматологічні відділення і кабінети забороняється організовувати у:

A. Звичайних поліклініках

B. Амбулаторіях

C. Підвальних приміщеннях

D. Лікарнях

E. Санаторіях та навчальних закладах

55. Робота з яких перерахованих медичних працівників найменше зв’язана з дією шкідливих виробничих чинників :

A. Працівники фізіотерапевтичного кабінету

B. Працівники рентген кабінету

C. Працівники терапевтичних відділень

D. Працівники мікробіологічний лабораторій

E. Помічники епідеміолога


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 265 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)