Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Медпрацівники у відділеннях постійно контактують з кров'ю, що становить небезпеку виникнення кров'яних інфекцій. Що є найефективнішим у профілактиці кров'яних інфекцій?A. Дезинфікуючі розчини

B. Хіміопрепарати

C. Щеплення

D. Антибіотики

E. Засоби індивідуального захисту

19. Термічна дія струму на організм людини проявляється:

A. у вигляді опіків окремих ділянок тіла, нагріванням органів через які проходить струм;

B. у розкладі органічної рідини, у тому числі крові та порушенні її фізико-хімічного складу;

C. у розриві тканин організму внаслідок електродинамічного ефекту,

D. у вигляді миттєвого вибухоподібного утворення пари з тканинної рідини і крові;

С. у небезпечному збудженні клітин та тканин організму, що супроводжується мимовільним судомним скороченням м’язів;.

20. Заходи з надання першої допомоги залежать від:

A. Стану потерпілого

B. Мікрокліматичних умов

C. Виду виконуваних робіт потерпілим

D. Кваліфікації потерпілого

E. Дії виробничого чинника

21. Шкідливими називаються виробничі чинники, вплив яких призводить до:

A. Покращення працездатності

B. Травмувань

C. Матеріальних затрат

D. Захворювань, або зниження працездатності

E. Зниження працездатності

22. Об’єктами дослідження під час проведення санітарно-бактеріологічного контролю є:

A. Взуття

B. Респіратори

C. Вогнегасники

D. Кисневі балони

E. Перев’язувальний та шовний матеріал

23. До санітарно-гігієнічних причин нещасних випадків відносять:

A. Підвищений рівень шуму

B. Технічна несправність устаткування

C. Хворобливий стан

D. Порушення трудової дисципліни

E. Порушення режиму праці

24. Для визначення температурного режиму приміщень використовуються:

A. Термометри, психрометри

B. Психрометри, гігрометри

C. Термометри, термографи

D. Гігрометри, термометри

E. Кататермометри, гігрографи

25. Оптимальні мікрокліматичні умови такі:

A. T=16 – 30 °С, вологість 40 – 60 %, швидкість руху повітря 0,1 – 0,5 м/с;

B. T=18 – 20 °С, вологість 40 – 60%, швидкість руху повітря 0,1 – 0,2 м/с;

C. T=10 – 20 °С, вологість 30 – 40%, швидкість руху повітря 0,1 – 0,3 м/с.

D. T=10 – 25 °С, вологість 40 – 60 %, швидкість руху повітря 0,1 – 0,5 м/с;

E. T= 10 – 20 °С, вологість 30 – 40%, швидкість руху повітря 0,1 – 0,3 м/с.

26. За яких умов праці зберігається не лише здоров’я працюючих, а й створюються передумови для підтримування високого рівня працездатності:

A. Оптимальні

B. Допустимі

C. Шкідливі

D. Небезпечні (екстремальні)

E. Шкідливі, небезпечні

Які умови праці характеризуються такими рівнями чинників виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни (або її частини) створює високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень, отруєнь, каліцтв, загрозу для життя?

A. Оптимальні

B. Допустимі

C. Шкідливі

D. Небезпечні (екстремальні)

E. Шкідливі, небезпечні

28. Яку вогнегасну речовину Ви рекомендуєте для гасіння устаткування під напругою?

А. Вода;

В. Всі види пін;

С. Азот;

D.Хладони, порошки;

E.Всі відповіді вірні.

29. Дія ЗУ „Про охорону праці” поширюється на:

А. усі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів діяльності;

В. підприємства, установи, організації державної форми власності;

С. промислові підприємства;

D. жодної правильної відповіді;

E. На комерційні підприємства.

30. В операційному залі пологового будинку в кінці робочого дня значно погіршилися показники температурного режиму. Вкажіть систему запобіжних заходів з метою покращення мікроклімату в приміщенні:

A. Ефективна робота примусової припливно-витяжної вентиляції

B. Використання засобів індивідуального захисту

C. Застосування медичних заходів

D. Правильне влаштування комунікацій

E. Своєчасне прибирання операційного блоку

31. До засобів колективного захисту від шуму не відносяться:

A. Зменшення шуму в самому джерелі

B. Зменшення шуму на шляху його поширення

C. Соціально-психологічні заходи

D. Організаційно-технічні заходи

E. Лікувально-профілактичні заходи


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 184 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)