Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Хто одержує пільги й компенсації за важкі й шкідливі умови праці?Читайте также:
  1. Визначення СКП ряду рівноточних вимірювань за умови існування дійсного значення виміру
  2. Властивості покриття та умови утворення
  3. Для яких конфліктів характерні наступні причини: незадовільні комунікації; порушення правових норм; нестерпні умови праці; низька заробітна плата?
  4. Договір страхування: поняття, юридичні ознаки, істотні умови, форма та зміст. Підстави відмови страховика від здійснення страхової виплати.
  5. Заняття 1. ПЕРЕДУМОВИ І НАСЛІДКИ МИРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1989 – 1991 рр. ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
  6. ЗМ 1.1. Умови і фактори формування та використання туристських ресурсів України
  7. Знімання гумових рукавичок

A. Жінки, що мають дітей у віці до 16 років

B. Особи, що не досягли віку 18 років

C. Всі працюючі, якщо це обумовлено колективним договором

D. Всі працюючі на робочих місцях з важкими й шкідливими умовами праці

E. Інваліди

3. До часу відпочинку належать усі, окрім:

A. Перерви протягом робочого дня чи зміни

B. Щоденний відпочинок між робочими днями (змінами)

C. Відпочинок на робочому місці

D.Щотижневі вихідні дні, щорічні св’яткові та неробочі дні

E.Щорічні відпустки

Коли проводиться позачерговий інструктаж і перевірка знань з техніки безпеки на робочих місцях?

A. Після кожного порушення правил з техніки безпеки

B. Після порушення правил або технологічної дисципліни, які викликали нещасний випадок

C. Після порушення технологічної дисципліни, яке спричинило поломку чи аварію

D. Якщо на робочому місці стався нещасний випадок

E. Проводиться у разі перерви в роботі до 30 календарних днів

Хто несе відповідальність згідно законодавства України за створення безпечних та здорових умов праці на кожному робочому місці на підприємстві, в організації, установі?

A. Держава

B. Власник

C. Начальник служби охорони праці

D. Безпосередній керівник працівника (підрозділу)

E. Інженер з охорони праці


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 226 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)