Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Для яких конфліктів характерні наступні причини: незадовільні комунікації; порушення правових норм; нестерпні умови праці; низька заробітна плата?Читайте также:
  1. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства
  2. Види адміністративно-правових відносин
  3. Види нормативно-правових актів
  4. Види стягнень за порушення митних правил
  5. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.
  6. Визначення СКП ряду рівноточних вимірювань за умови існування дійсного значення виміру
  7. Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митного законодавства

а) конфлікт між мікрогрупами в колективі;

б) конфлікт між лідером і мікрогрупою;

в) конфлікт між керівництвом організації і персоналом;

г) конфлікт між підрозділами всередині організації;

д) конфлікт між неформальним лідером і колективом.

Для яких конфліктів характерні наступні причини: взаємна залежність щодо виконаних завдань; розподіл ресурсів; незадовільні комунікації; структурна перебудова?

а) конфлікт між мікрогрупами в колективі;

б) конфлікт між лідером і мікрогрупою;

в) конфлікт між керівництвом організації і персоналом;

г) конфлікт між підрозділами всередині організації;

д) конфлікт між керівництвом і колективом.

Для яких конфліктів характерні наступні причини: протилежність інтересів; цілей; амбіції лідерів; незадовільні комунікації?

а) конфлікт між мікрогрупами в колективі;

б) конфлікт між лідером і мікрогрупою;

в) конфлікт між керівництвом організації і персоналом;

г) конфлікт між підрозділами всередині організації;

д) конфлікт між керівництвом і колективом.

Для яких конфліктів характерні наступні причини: новий керівник, призначений зі сторони (у колективі був свій гідний претендент на цю посаду); стиль управління; низька компетентність керівника; сильний вплив негативно спрямованих мікрогруп та їх лідерів?

а) конфлікт між керівництвом і колективом;

б) конфлікт між лідером і мікрогрупою;

в) конфлікт між адміністрацією і персоналом;

г) конфлікт між рядовим співробітником і колективом;

д) конфлікт між підрозділами всередині організації.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 256 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)