Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тест для перевірки знань студентів. 1. Управління конфліктами - це:Читайте также:
  1. III етап. Засвоєння нових знань
  2. IV. Загальна схема поточного і підсумкового контролю та оцінювання знань студентів
  3. VIIІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  4. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. Аудиторські перевірки фінансового стану підприємств, що приватизуються
  7. Блок питань з дисципліни «Банківські операції» для студентів

1. Управління конфліктами - це:

а) цілеспрямований вплив на процес його динаміки;

б) цілеспрямований, обумовлений об'єктивними законами вплив на процес його динаміки в інтересах розвитку чи руйнування тієї соціальної системи, до якої має відношення даний конфлікт;

в) цілеспрямований вплив на конфліктуючих в інтересах зниження рівня напруженості між ними;

г) цілеспрямований, обумовлений об'єктивними законами вплив на процес формування адекватного образу конфліктної ситуації у конфліктуючих в інтересах зниження рівня напруженості між ними;

д) цілеспрямований вплив на мотиви конфліктуючих.

2. Зміст управління конфліктами включає:

а) прогнозування, попередження (стимулювання), регулювання, дозвіл,

б) прогнозування, попередження (стимулювання), дозвіл;

в) прогнозування, регулювання, дозвіл;

г) прогнозування, аналіз, попередження, дозвіл;

д) аналіз конфліктної ситуації, прогнозування, попередження, дозвіл.

3. Визнання реальності конфліктуючими сторонами, легітимізація конфлікту та інституціалізація конфлікту входять до змісту:

а) прогнозування конфлікту;

б) попередження конфлікту;

в) стимулювання конфлікту;

г) регулювання конфлікту;

д) вирішення конфлікту.

4. Інституалізація конфлікту – це:

а) визначення місця і часу переговорів щодо вирішення конфлікту;

б) створення відповідних органів і робочих груп щодо регулювання конфліктної взаємодії;

в) форма залучення громадськості для вирішення конфлікту,

г) досягнення угоди між конфліктуючими сторонами щодо визнання і дотримання статутних норм і правил поведінки в конфлікті;

д) звернення до медіатора.

5. Легітимізація конфлікту - це:

а) визначення місця і часу переговорів щодо вирішення конфлікту,

б) створення відповідних органів і робочих груп щодо регулювання конфліктної взаємодії;

в) досягнення угоди між конфліктуючими сторонами щодо визнання і дотримання встановлених норм і правил поведінки в конфлікті;

г) звернення до медіатора;

д) надання конфлікту широкого розголосу.

6. Принципами управління конфліктами є:

а) гласність, об'єктивність і адекватність оцінки конфлікту, опора на громадську думку, комплексне використання способів і прийомів впливу;

б) гласність, об'єктивність і адекватність оцінки конфлікту; аналіз результатів діяльності, опора на громадську думку,

в) конкретно-ситуаційний підхід, гласність, опора на позитивні якості конфліктуючих, застосування біографічного методу;

г) гласність, опора на громадську думку, врахування інтересів керівництва, прогнозування;

д) прогнозування, стимулювання, регулювання, дозвіл.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 169 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)