Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

IV. Загальна схема поточного і підсумкового контролю та оцінювання знань студентів

Тест 14. | Література | Тема 17. Макроекономічне регулювання. | Тести, вправи, завдання | Література | Тема 18. Міжнародні економічні відносини. | Тести, вправи, завдання | Література | І. Критерії комплексного оцінювання знань, умінь і навичок студентів | ІІ. Поточне оцінювання знань |


Читайте также:
  1. I. Схема характеристики.
  2. III етап. Засвоєння нових знань
  3. VIIІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  4. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. А. Однофазная однополупериодная выпрямительная схема
Види навчальної діяльності Кількість балів Примітка
мінімум максимум
1. Активність студентів на семінарських заняттях та їх самостійна робота 15***   Види навчальної діяльності студента та критерії оцінювання його знань, умінь і навичок подані вище.
2. Участь у науково-студентській роботі     Студент має підготувати та презентувати на гуртку наукову роботу
3. Виконання модульних завдань      
  -1 модуль     Модуль включає 5 завдань: теоретичне питання, два тести, дві вправи.Можливі оцінки завдань: 2;1;0. Обов’язковим є відповідь на теоретичне питання.
  -2 модуль    
  -3 модуль    
4. Разом поточний контроль      
5. Іспит     Іспит включає 5 питань: 3 – теоретичні, тест, вправу. Можливі оцінки теор. питання: 13;10;7; 0;. тест – 5; 0; вправа – 6; 5; 4; 0.
6. Всього      

 

 

ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка....................................................................................3

2. Тематичний план дисципліни........................................................................6

3. Лекції та семінарські заняття. Література....................................................7

4. Орієнтовані питання до іспиту....................................................................78

5. Порядок поточного та підсумкового контролю.........................................81

 


* для студентів, які не приймають участі у науково – студентській роботі – 15 балів.

** питання, в якій формі має проводитися іспит, вирішується кафедрою.

*** для студентів, які не приймають участі у науково – студентській роботі.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 277 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Участь у науково-студентській роботі – 0; 5 балів.| ЗМІСТ ЗА ТЕМАМИ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)