Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які з перерахованих нижче способів позбавлення від гніву розроблені Д. Скоттом?Читайте также:
  1. Стаття 101. Переведення засуджених до позбавлення волі
  2. Стаття 107. Права і обов’язки засуджених до позбавлення волі
  3. Стаття 108. Придбання засудженими до позбавлення волі продуктів харчування і предметів першої потреби
  4. Стаття 110. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, адвокатами та іншими особами. Телефонні розмови
  5. Стаття 115. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення волі
  6. Стаття 116. Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі
  7. Стаття 118. Залучення засуджених до позбавлення волі до суспільно корисної праці

а) візуалізація, «заземлення», проектування, очищення аури;

б) візуалізація, сублімація, проекція, «заземлення»;

в) регресія, сублімація, візуалізація;

г) візуалізація, витримка, сублімація, очищення аури;

д) сублімація, раціоналізація, регресія, візуалізація.

18. Перше правило самоконтролю емоцій полягає:

а) у спокійній реакції на емоційні дії партнера;

б) у переведенні теми розмови;

в) у відволіканні від непотрібної інформації;

г) в установці на раціональне сприйняття суперника;

д) у спробі зрозуміти мотиви суперника.

19. Друге правило самоконтролю емоцій полягає:

а) в установці на раціональне сприйняття суперника;

б) в обміні змістом емоційних переживань у процесі спокійного спілкування;

в) у переведенні теми розмови;

г) у відволіканні від непотрібної інформації;

д) у спокійній реакції на емоційні дії суперника.

20. Третє правило самоконтролю емоцій полягає у:

а) підтриманні високої самооцінки у процесі спілкування у себе і у партнера;

б) підтриманні високої самооцінки тільки у себе;

в) підтриманні високої самооцінки тільки у партнера;

г) підтриманні високої самооцінки в очах суперника;

д) підтриманні високої самооцінки у себе і всіляке приниження, критика суперника.

 

Література: 8, 9.Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 286 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)