Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ситуація 6Читайте также:
  1. Екологічна ситуація на Півночі України.
  2. Ситуація 1
  3. Ситуація 10
  4. Ситуація 13
  5. Ситуація 15
  6. Ситуація 16
  7. Ситуація 17

Вирішення певного набору завдань доручено одному співро­біт­ни­ку. По мірі зростання компанії співробітник уже не в змозі справ­лятися зі своїми обов’язками. У керівника може скластися враження, що співробітника можна і потрібно замінити іншим. Виникає не­спри­ятлива нервозна зупинка, що відображає незадоволення керівника і фізичну неспроможність у часі виконавця виконати всі обов’язки. Може скластися ситуація, коли ідеї керівника виникають швидше, ніж його підлеглі можуть їх реалізувати. Аналіз проблеми показує, що сфор­мована ситуація – не що інше, як наслідок зростання підпри­ємства. Одна людина фізично не може виконати швидко зростаючий обсяг робіт. Потрібно збільшувати штат. У принципі аналогічні си­туації мо­жуть стосуватися не тільки окремого виконавця, а групи відпові­даль­них працівників.

До того ж у певний момент часу відповідальні виконавці можуть почати розбиратися в суті проблем краще керівника й у потрібний момент коректувати його дії, вносити рекомендації, що сподобається не кожному керівнику. Тут уже керівник здатний створити негативну ауру для ініціативного співробітника, виділяючи і підкреслюючи його позитивні сторони в їхньому неіснуючому негативному прояві.

У випадку сформованого непорозуміння працівники можуть не впоратися з психологічним навантаженням і у зручний момент змі­нити роботу. Надмірне дотримання ієрархічної дистанції може по­слу­жити причиною втрати цінного працівника.

Питання до ситуації

1. Який тип конфлікту спостерігається в ситуації?

2. Охарактеризуйте наслідки конфліктної ситуації для кожної зі сторін.

3. Які, на Вашу думку, варіанти розв’язання конфліктної ситуації виправдані?

4. Проаналізуйте свою реакцію на конфлікт з боку всіх учасників. Що б Ви зробили і чому?

Рекомендації до вирішення ситуації

Тип конфлікту – вертикальний міжособистісний конфлікт.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 51 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)