Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ситуація 20Читайте также:
  1. Екологічна ситуація на Півночі України.
  2. Ситуація 1
  3. Ситуація 10
  4. Ситуація 13
  5. Ситуація 15
  6. Ситуація 16
  7. Ситуація 17

У науково-дослідному інституті «Економічного прогнозування розвитку регіонів при АЕН України», що знаходиться в державній власності, зафіксовано загрозливу тенденцію зростання середнього віку працівників, зокрема на підприємстві працює 30 % наукової молоді віком до 35 років, 10 % – вчені віком 35–60 років та 60 % – осо­би, що мають пенсію та продовжують працювати за контрактом. Кількість штатних посад даної установи фіксована, а тому можливості щодо найму нових співробітників для зміни даної тенденції є не­здій­сненними. Водночас темпи просування кар’єрними сходинками для молодих науковців є досить повільними, що зумовлює високий рівень плинності кадрів для цієї категорії працівників. Небезпека цього ста­новища полягає ще й у тому, що працівники старшого віку найдо­свід­ченіші, є носіями унікальних знань і їх звільнення в масовому порядку може призвести до розформування організації. Але ситуація, що склалася, не сприяє вирощуванню нових наукових кадрів, що ставить під сумнів можливість перспективного розвитку даної установи.

Питання до ситуації

1. Охарактеризуйте умови протікання даного конфлікту.

2. Проаналізуйте ситуацію з боку різних груп працівників, що втягнуті в конфлікт: молодих науковців, співробітників похилого віку, працівників функціональних служб (бухгалтерії, відділу кадрів), ди­ректора підприємства.

3. Визначте тактику поведінки для кожної з цих груп учасників кон­флікту, що ними можуть бути використані при розв’язанні кон­флікту.

 

4. Які заходи для його конструктивного рішення конфлікту ви б могли запропонувати керівництву НДІ.Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 66 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)