Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ситуація 16Читайте также:
  1. Екологічна ситуація на Півночі України.
  2. Ситуація 1
  3. Ситуація 10
  4. Ситуація 13
  5. Ситуація 15
  6. Ситуація 17

В організаціях зі складною структурою конфлікт пов’язаний із кількістю організаційних рівнів, кількістю представлених робочих спеціальностей і ступенем поділу праці. Наприклад, в університетах є декан, його заступники, завідувачі кафедр, керівники відділів, цехів і лабораторій, куратори і секретарі. Кожний із них управляє яким-не­будь аспектом освітнього процесу. Однак усі працівники знаходяться на різних рівнях ієрархії організації і мають спеціальні завдання. Хоча всі службовці навчального закладу об’єднані спільною метою, різні посади і зосередження тільки на власній роботі, втрата з поля зору загальних завдань можуть привести до конфлікту.

Крім того, деякі співробітники поважають чіткі інструкції щодо виконання роботи і віддають перевагу механічній роботі, приймаючи стандартні рішення. Інші – вибирають самостійність.

Часто на різних нарадах необхідно прийти до загальної думки. Деякі співробітники з причини різних мотивів можуть не погод­жу­ва­тися із загальною думкою. Тоді керівник за допомогою голосування приймає вольове рішення і закріплює його протоколом. Одержання згоди в такий спосіб також може збільшити конфлікт. Тут можуть бути небажані наслідки. Ухилення від конфлікту, що не вирішив про­блему може стати причиною реальної кризи. Скривджена сторона спробує знайти співчуваючих, котрі з задоволенням вступлять у коа­ліцію для боротьби з керівником, що не поважає авторитетні думки.

Питання до ситуації

1. Який тип конфлікту спостерігається в ситуації?

2. У чому причина конфлікту?

3. Які дії сприятимуть вирішенню конфліктної ситуації?

Рекомендації до вирішення ситуації

Тип конфлікту – вертикальний міжособистісний конфлікт.

Причина конфлікту – значна кількість рівнів ієрархії.

Варіанти вирішення конфлікту: встановлення чітких правил пове­дінки, які повинні відповідати індивідуальним потребам працівників; ухвалення необхідних і своєчасних рішень; оперативна реакція на зміни внутрішнього чи зовнішнього середовища підприємства.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 72 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)