Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ситуація 17Читайте также:
  1. Екологічна ситуація на Півночі України.
  2. Ситуація 1
  3. Ситуація 10
  4. Ситуація 13
  5. Ситуація 15
  6. Ситуація 16

В організації недостатньо комп’ютерів для індивідуальної роботи співробітників. Для підтримки розвитку молодих виконавців керівник вирішив створити для них привілейовані умови і закріпити отримані нові комп’ютери за молодими перспективними співробітниками в надії на розвиток їхньої компетенції. Інші співробітники потрапили від недостачі ресурсів в залежне становище. Або їм приходилося про­сити виконати деякі роботи, або чекати, доки звільняться комп’ю­тери. Можливість мати великий доступ до обмежених ресурсів спрово­ку­вало зростання зарозумілості молодих співробітників, яке піджив­лю­валося ще й тим, що удосконалення навичок дозволило їм освоїти деякі види технічної роботи, яка не виконувалася іншими спів­робіт­никами.

Питання до ситуації

1. Який тип конфлікту спостерігається в ситуації?

2. У чому полягає причина конфлікту? Визначте основні чинники і проблеми, що спровокували процес виникнення конфлікту.

3. Які, на Вашу думку, варіанти розв’язання конфліктної ситуації виправдані?

4. Проаналізуйте свою реакцію на конфлікт з боку всіх учасників. Що б Ви зробили і чому?

Рекомендації до вирішення ситуації

Тип конфлікту – горизонтальний міжособистісний конфлікт, прихований чи неусвідомлюваний конфлікт.

Причина конфлікту – обмеженість ресурсів (постачання матеріалів, фінансових потоків, устаткування, персоналу, інформації, роботи, часу).


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 54 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)