Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ситуація 15Читайте также:
  1. Екологічна ситуація на Півночі України.
  2. Ситуація 1
  3. Ситуація 10
  4. Ситуація 13
  5. Ситуація 16
  6. Ситуація 17

Керівник філії підприємства дзвонить у секретаріат головного офісу з метою знайти необхідного співробітника. Секретар повідомляє номер телефону відділу, у якому працює співробітник і повідомляє, що, як йому здається, телефон у цьому відділі не працює. Той, хто дзвонить, запитує, як можна знайти потрібну йому людину і просить секретаря знайти можливість зв’язатися із співробітником. Секретар відповідає, що він знає, де зараз співробітник. Той, хто дзвонить, на­магається з’ясувати, де він і як з ним зв’язатися. Секретар повідомляє, що співробітник знаходиться в кімнаті поряд з ним. На прохання за­просити співробітника до телефону сек­ретар роздратовано погодився. Ситуація могла б залишитися непо­мі­ченою, якби секретар відразу ж з’єднав керівника філії зі співро­біт­ником. Але зважаючи на те, що ке­рівник філії не є його безпосереднім керівником, їм довелося спіл­куватися протягом тривалого часу.

Питання до ситуації

1. Який тип конфлікту спостерігається в ситуації?

2. Яка причина конфлікту?

3. Які, на Вашу думку, варіанти розв’язання конфліктної ситуації виправдані?

4. Проаналізуйте свою реакцію на конфлікт з боку всіх учасників. Що б Ви зробили і чому?

Рекомендації до вирішення ситуації

Тип конфлікту – вертикальний міжособистісний конфлікт.

Причина конфлікту – взаємна залежність керівника і підлеглого. Розвитку конфлікту буде сприяти залежність сторін. Підлеглий може бути незадоволений посиленням контролю над ним чи одержанням додаткового завдання.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 59 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)