Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ситуація 10Читайте также:
  1. Екологічна ситуація на Півночі України.
  2. Ситуація 1
  3. Ситуація 13
  4. Ситуація 15
  5. Ситуація 16
  6. Ситуація 17

У дощові роки часто врожай втрачає свої цінні якісні харак­теристики. Наприклад, вино буде відрізнятися за смаком, кольором, насиченістю й іншими параметрами від такого ж вина, виготовленого за тими ж технологіями, але з винограду, вирощеного в умовах, най­більш сприятливих для дозрівання. Так трапляється досить часто. Коли раптом практично у всіх господарок не «виходили» пироги і вареники, а в магазинах продавали, як усім здавалося, поганий хліб, не відразу прості споживачі зрозуміли, що причиною всьому є не май­стерність виробників, а ті особливості, якими володіли багато видів врожаю дощового року. Коли відкривали вино чи шампанське і зда­валося, що в пляшці підробка, часто помилялися. Тому що це був усього лише результат дощового літа. Але ні для кого це не було розрадою.

Питання до ситуації

1. Який тип конфлікту спостерігається в ситуації?

2. У чому криється причина конфлікту?

3. Які, на Вашу думку, варіанти розв’язання конфліктної ситуації виправдані?

Рекомендації до вирішення ситуації

Тип конфлікту – вертикальний міжособистісний конфлікт.

Причина конфлікту – недосконалість предметів праці: невдале свя­то – погане вино на столі; невдалий сімейний обід чи вечеря – злиплі вареники в тарілці тощо.

Варіанти вирішення конфлікту. Для усунення конфлікту чи зни­ження його негативного впливу на процеси, очевидно, необхідно або мати запаси якісних предметів праці, що не сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємств, або предмети праці – замінники, що дають можливість виробляти продукцію чи надавати послуги більш різноманітного асортименту, використовуючи для їхнього виробництва інші компоненти, не потерпілі від зовнішніх умов.

У випадку недосягнення запланованого результату можна по­сла­тися на недосконалість системи управління в цілому чи її складових, або на нереальність і недосяжність поставленої мети, або на не­сприят­ливий збіг обставин. Але, незалежно від причин, не досягнута мета або прояв недосконалості в якому-небудь вигляді, є причиною конфлікту.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 51 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)