Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ситуація 13Читайте также:
  1. Екологічна ситуація на Півночі України.
  2. Ситуація 1
  3. Ситуація 10
  4. Ситуація 15
  5. Ситуація 16
  6. Ситуація 17

На одному із підприємств-виробників ковбасних виробів виник конфлікт між менеджерами служби маркетингу і виробництва. Кожен менеджер прагне здійснювати контроль над факторами, що впливають на прибутковість компанії. При твердій конкуренції з іншим вироб­ником ковбаси маркетолог буде прагнути регулярно проводити ре­к­ламну акцію нових сортів ковбаси з використанням зразків у супер­маркетах. Він повинен діяти якнайшвидше, тому що конкурент може випустити аналогічну продукцію. Однак, якщо він прагне до значного збільшення виробництва рекламованих видів продукції на час рек­ламної кампанії, менеджер з виробництва може не погодитися з такою пропозицією, тому що йому доведеться зараховувати і навчати тимча­со­вих працівників, яких фірма змусила звільняти після закінчення рек­ламної кампанії.

Питання до ситуації

1. Який тип конфлікту спостерігається в ситуації?

2. У чому полягає причина конфлікту?

3. Які, на Вашу думку, варіанти розв’язання конфліктної ситуації виправдані?

4. Проаналізуйте реакцію на конфлікт з боку всіх учасників. Що б Ви зробили і чому?

Рекомендації до вирішення ситуації

Тип конфлікту – горизонтальний міжособистісний конфлікт.

Причина конфлікту – розбіжність інтересів. В результаті виникає конфлікт інтересів між менеджерами з маркетингу і виробництва, а це, в свою чергу, забезпечує конкурентну перевагу іншому виробнику даної продукції, що зможе вирішити аналогічну проблему на без­кон­фліктній основі.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 51 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)