Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ситуація 4Читайте также:
  1. Екологічна ситуація на Півночі України.
  2. Ситуація 1
  3. Ситуація 10
  4. Ситуація 13
  5. Ситуація 15
  6. Ситуація 16
  7. Ситуація 17

Керівник одного з функціональних підрозділів підприємства дуже квапився з наради, яка щойно закінчилася у вищестоящій організації, на нараду, що повинна була початися в його кабінеті 5 хв назад. Він дуже нервував, тому що попередня нарада закінчилася на 40 хв піз­ніше наміченого. Пробки, водії, що не бажають дотримуватись пра­вил дорожнього руху, пішоходи, що переходять дорогу в неустановлених місцях на червоне світло на переходах – усе це створювало стресову ситуацію.

Недавно при в’їзді на територію підприємства установили охорон­ний пункт. У період масової видачі пропусків співробітникам під­приємства наш керівник знаходився в службовому відрядженні. Мо­лоді охоронці ще не знали всіх службовців в обличчя і, як і потрібно, вимагали від усіх, хто входить, а тим більше від тих, хто в’їжджає, службовий пропуск. Наш керівник не тільки не мав такого пропуску, а до того ж ще й не знав, що вже кілька днів діє правило в’їзду на територію підприємства за перепустками.

На вимогу охоронця пред’явити перепустку керівник здивовано по­ставив запитання: «Яка перепустка? Відкривайте швидше! Я за­піз­ню­юся на нараду!»

Молодий охоронець усім своїм виглядом і певним набором слів абсолютно грубо дав зрозуміти керівнику «хто тут керівник».

Керівник, намагаючись бути стриманим, пояснив, хто він, чому він без перепустки і настійно зажадав відкрити ворота.

Наполегливість керівника й упертість охоронця зростали з кожною хвилиною. Конфлікт вдалося призупинити в момент, коли інший ке­рівник відділу під’їхав до пропускного пункту. У нього була пере­пуст­ка, і охоронець його вже знав. На прохання чи рекомендацію другого керівника, що підтвердив посадове становище першого, охоронець незадоволено відкрив ворота.

Питання до ситуації

1. У чому полягає причина виникнення конфлікту? Які фактори призвели до виникнення конфлікту?

2. До якого типу можна віднести даний конфлікт?

3. Охарактеризуйте наслідки конфліктної ситуації для кожної зі сторін.

4. Проаналізуйте реальні мотиви, що підштовхують суб’єктів до конфлікту.

5. Які, на Вашу думку, варіанти розв’язання конфліктної ситуації виправдані?

6. Проаналізуйте свою реакцію на конфлікт з боку всіх учасників. Що б Ви зробили на місці керівника і чому?

 

Рекомендації до вирішення ситуації

Наслідки конфліктної ситуації. Наслідки такої ситуації можуть бути різними. Накопичені негативні емоції можуть бути «вилиті» на першого-ліпшого співробітника, що потрапить на очі, підлеглого, просто зустрічного. Мабуть, сила волі керівника, що потрапив у ви­щеописану ситуацію, дорівнює його цілеспрямованості, і він у ту ж секунду, коли була розв’язана проблема, забув про те, що відбулося, і продовжив розмірковування над майбутніми питаннями, які має обговорити на зборах. А може, керівник продумував схему запобігання аналогічних ситуацій у майбутньому і роздумував над способом її подання вищому керівництву управління.

Фактори, що призвели до виникнення конфлікту: недосконалість організаційної структури управління, слабо розроблений функціо­наль­но-інформаційний аспект управління підприємством, низький рівень культури працівників, соціальні проблеми окремих співробітників, не­досконалість системи прийняття рішень чи в цілому функцій управ­ління.

Тип конфлікту. Тут спостерігається процес, названий конфліктом цінностей. Система цінностей, якої дотримується охоронець, входить у суперечність з діловими інстинктами, властивими керівнику. Дії, що суперечать оголошеним цінностям, можуть призвести до розчаруван­ня, втрати довіри і морального духу. Конфлікт цінностей може серйоз­но зашкодити процесам розвитку організації.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 75 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)