Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Скільки основних стратегій поведінки у переговорному процесі виділяють зарубіжні та вітчизняні дослідники даної проблеми?



Читайте также:
  1. III. Бухгалтерський облік основних засобів
  2. А. Посилення катаболічних процесів
  3. Алгоритм та інструкція до програми PPSMW розрахунку перехідних процесів у синхронних машинах
  4. Аудит ремонту основних засобів
  5. в процесі інструментального музикування
  6. ВЗАЄМНЕ РОЗТАШУВАННЯ В ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ
  7. ВИСНОВКИ З НОВІШИХ ПОДІЙ І ПРОЦЕСІВ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5.

У межах якої стратегії у переговорному процесі висувається основна мета – виграш за рахунок програшу опонента?

а) «Виграш-виграш»;

б) «Виграш-програш»;

в) «Програш-програш»;

г) «Програш-виграш»;

д) «Виграш-програш» і «Програш-виграш».

У межах якої стратегії у переговорному процесі висувається основна мета - відхід від конфлікту, поступаючись опоненту?

а) «Виграш-виграш»;

б) «Виграш-програш»;

в) «Програш-програш»;

г) «Програш-виграш»;

д) «Виграш-програш» і «Програш-виграш».

Яка з тактик у переговорному процесі характеризується сукупністю таких прийомів як: критика конструктивних положень партнера, використання несподіваної інформації, обман, погроза, блеф?

а) «Видимої співпраці»;

б) «Дезорієнтації партнера»;

в) «Провокації почуття жалості у партнера»;

г) «Ультимативна тактика»;

д) «Вижимання поступок».

11. Технології ефективного спілкування у конфлікті зводяться до таких способів, прийомів і засобів спілкування, які дозволяють досягти наступних цілей:

а) домогтися переконання суперника у своїй правоті;

б) домогтися угоди навіть ціною серйозної поступки суперника;

в) домогтися взаємного розуміння і взаємної емпатії із суперником;

г) добитися переваги у переговорному процесі над суперником;

д) оволодіти ініціативою у суперечці.

12. Комунікативний аспект спілкування відображає прагнення партнерів по спілкуванню до:

а) обміну інформацією;

б) налагодження добрих взаємин;

в) досягнення взаєморозуміння;

г) розширення теми спілкування;

д) посилення інформаційного впливу на партнера.

13. Інтерактивний аспект спілкування проявляється у:

а) необхідності дотримання партнерами встановлених норм спілкування і прояву своєї презентабельності;

б) прагненні до переваги над партнером по спілкуванню;

в) необхідності дотримання партнерами встановлених норм спілкування і прагненні їх до активного впливу один на одного у певному напрямі;



г) прагненні встановити теплі та дружні взаємостосунки;

д) прагненні активізувати інформаційний вплив на партнера по спілкуванню.

14. Перцептивний аспект спілкування визначає потребу суб'єктів спілкування у:

а) встановленні теплих дружніх взаємин,

б) співпереживанні, у взаємній емпатії;

в) подоланні стереотипів сприйняття у процесі спілкування;

г) збереження високого статусу у спілкуванні;

д) виявленні справжніх мотивів спілкування у свого партнера.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 185 | Нарушение авторских прав






mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)