Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

До якого варіанту посередництва відноситься взаємодія, що представлена на схемі?Читайте также:
  1. Виконується по варіанту згідно останньої цифри залікової книжки
  2. Восприятие — источник всякого действия
  3. Вся информация (данные) представлена в виде двоичных кодов. Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую
  4. Глава 21. О том, что избравший для себя строгий образ жизни должен удаляться от всякого телесного удовольствия
  5. Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою [Господь]. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек» (Псалом 120:7-8).
  6. Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе” (Фил. 6).
  7. Дія шуму якого рівня, зазвичай, не справляє шкідливого впливу на людину у процесі її трудової діяльності?

де S1, S2 – суб’єкти конфлікту; П – посередник (медіатор).

а) кон'юнктивний;

б) конгруентний;

в) диз'юнктивний;

г) змішаний;

д) лінійний.

Скільки моделей поведінки партнерів у переговорному процесі виділяють в літературі з конфліктології?

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5.

До якої моделі поведінки у переговорному процесі відноситься наступна поведінка: «Стверджує, що проблема є неактуальною, конфліктна ситуація вирішиться сама собою. Не докладає зусиль для досягнення угоди...»?

а) «Уникнення»;

б) «Поступок»;

в) «Заперечення»;

г) «Наступу»;

д) «Коливання».

До якої моделі поведінки у переговорному процесі відноситься наступна поведінка: «Відмовляється приступати до обговорення конфліктної проблеми; прагне піти від обговорюваної проблеми, змінити предмет обговорення»?

а) «Уникнення»;

б) «Поступок»;

в) «Заперечення»;

г) «Наступу»;

д) «Коливання».


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 207 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)