Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які соціонічні типи входять до складу третьої соціонічної квадри (гамма-квадри)?Читайте также:
  1. Аналіз факторів впливу та визначення місця розташування складу в логістичному ланцюгу поставки товарів
  2. Аналіз якісного складу персоналу підприємства
  3. Вибір земельної ділянки під територію складу пально-мастильних матеріалів
  4. Визначення передаточних функцій ланок, що входять до складу САР
  5. ДЕНЬ 5 – КВАДРИЦЕПСЫ, ИКРЫ
  6. Значення складу злочину для кваліфікації злочинів
  7. И ремонты оборудования и сооружений по складу сыпучих грузов

а) «Дон Кіхот», «Дюма», «Гюго», «Робесп’єр»;

б) «Джек Лондон», «Драйзер», «Наполеон», «Бальзак»;

в) «Штірліц», «Достоєвський», «Гекслі», «Габен»;

г) «Жуков», «Єсенін», «Гамлет», «Максим Горький».

Яка із чотирьох основних теорій про нерівномірну наповнюваність функцій передбачає, що модель наповнюється за мікроаспектами (сенсорика, етика, логіка, інтуїція), а саме наповнення відбувається до 14 років?

а) теорія К. Юнга;

б) теорія В. Єрмака;

в) теорія Т. Прокофьєвої;

г) теорія Мегедь-Овчарової;

д) теорія В. Новикової.

До якого із соціонічних типів згідно із класифікацією В.В. Гуленка та О.В. Молодцова належить соціотип «Достоєвський»?

а) логіко-сенсорний екстраверт («Адміністратор»);

б) логіко-інтуїтивний інтроверт («Аналітик»);

в) етико-інтуїтивний інтроверт («Гуманіст»);

г) інтуїтивно-логічний інтроверт («Критик»);

д) етико-сенсорний екстраверт («Ентузіаст»).

До якого із соціонічних типів згідно із класифікацією І.Д. Вайсбанда належить соціотип «Сенсорно-логічний інтроверт» («Майстер»)?

а) «Бальзак»;

б) «Габен»;

в) «Єсенін»;

г) «Дюма»;

д) «Жуков».

До якого із соціонічних типів згідно із класифікацією Ю. Симонова та О. Немировського належить жіночий соціотип «Інтуїтивно-логічний інтроверт» («Бальзак» або «Критик»)?

а) «Маргарита»;

б) «Ассоль»;

в) «Скарлетт О’Хара»;

г) «Міс Марпл»;

д) «Герда».

 

Література: 3,4,6,7.

Тема 9. Проведення переговорів як метод подолання конфліктів


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 348 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)