Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Для яких конфліктів характерні причини: конфліктна особистість; порушення групових норм; низька професійна підготовка; неадекватність внутрішньої установки статусу?Читайте также:
  1. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства
  2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТАНОВКИ ПИСЬМОСОРТИРОВОЧНОЙ МАШИНЫ
  3. Бессознательное в психике человека. Установки и их исследования в школе Д. Н. Узнадзе
  4. Види стягнень за порушення митних правил
  5. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.
  6. Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митного законодавства
  7. Відповідальність за порушення законодавства про екологічну експертизу

а) конфлікт між керівництвом і колективом;

б) конфлікт між лідером і мікрогрупою;

в) конфлікт між адміністрацією і персоналом;

г) конфлікт між рядовим співробітником і колективом;

д) конфлікт між підрозділами всередині організації.

15. Основними явищами, що характеризують типовий суб'єктивний зміст конфліктної ситуації міжгрупового конфлікту є:

а) «Деіндивідуалізація» взаємного сприйняття, неадекватне групове порівняння, групова солідарність;

б) «Деіндивідуалізація» взаємного сприйняття, перцептивна деформація, групова атрибуція;

в) «Деіндивідуалізація» взаємного сприйняття, перцептивна деформація, групова солідарність;

г) неадекватне групове порівняння, групова атрибуція, перцептивна деформація;

д) неадекватне групове порівняння, групова атрибуція, «деіндивідуалізація» взаємного сприйняття.

16. Основними причинами конфлікту між керівником і колективом, який ним очолюється, є:

а) стиль управління, низька компетентність керівника;

б) вплив негативно спрямованих мікрогруп і їх лідерів;

в) негативна оцінка керівника з боку вищого керівництва;

г) незадовільні комунікації;

д) розподіл ресурсів.

Література: 1,2,4,6

Тема 6. Управління конфліктною ситуацією


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 228 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)