Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дія шуму якого рівня, зазвичай, не справляє шкідливого впливу на людину у процесі її трудової діяльності?Читайте также:
  1. А. Посилення катаболічних процесів
  2. Алгоритм та інструкція до програми PPSMW розрахунку перехідних процесів у синхронних машинах
  3. Аналіз факторів впливу та визначення місця розташування складу в логістичному ланцюгу поставки товарів
  4. в процесі інструментального музикування
  5. Валютні інтервенції як засіб впливу держави на валютний курс
  6. ВЗАЄМНЕ РОЗТАШУВАННЯ В ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ
  7. Визначення впливу радіаційно небезпечних подій на людину

A. До 50 дБ

B. 50 – 60 дБ

C. 65 – 90 дБ

D. 91 – 119 дБ

E. 120 дБ і вище

33. Вплив шуму на організм людини можна зменшити:

A. Правильним розташуванням обладнання

B. Застосуванням засобів індивідуального захисту

C. Збільшенням площі виробничих приміщень

D. Заміною будівельних матеріалів

E. Надання додаткової відпустки

Які з перелічених шкідливих факторів виробничого середовища не є характерними для зубних техніків.

A. Пил

B. Шум

C. Вібрація

D. Підвищений атмосферний тиск

E. Патогенні мікроорганізми

Яке основне завдання вентиляції ?

A. Вилучити із приміщення забруднене, вологе або нагріте повітря

B. Подати чисте і свіже повітря

C. Вилучити із приміщення забруднене та подати чисте і свіже повітря

D. Подати нагріте повітря

E. Вилучити повітря із шкідливими домішками

Який вид випромінювання має найбільшу проникаючу здатність?

A. Альфа

B. Бета

C. Гамма

D. Корпускулярне

E. Нейтроне

37. Назвіть засоби захисту голови:

A. Захисні окуляри відкритого та закритого типів

B. Шоломи, антифони, вкладники

C. Фільтрувальні та ізолювальні респіратори і протигази

D. Герметичні та металізовані окуляри, захисні маски

E. Каски загального призначення, для роботи під землею, спеціального призначення, шоломи


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 204 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)