Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Який пристрій застосовують для уникнення дії атмосферної електрики?Читайте также:
  1. Випрямний пристрій F11RB4140
  2. Завдання 1. Автоматичний пристрій 1
  3. Завдання 2. Автоматичний пристрій 2
  4. Завдання 3. Автоматичний пристрій 3
  5. Завдання 4. Автоматичний пристрій 4
  6. Завдання 5. Автоматичний пристрій 5
  7. Засоби, які застосовують при гіперсекреції (надлишковій секреції) шлункового соку.

A. Огороджувальні пристрої

B. Захисні пристрої

C. Запобіжні пристрої

D. Захисне відімкнення

E. Блискавковідвід

41. Електроофтальмія – це:

A. Плями сірого кольору

B. Плями жовтого кольору

C. Запалення рогівки ока

D. Просочування шкіри частинками металу

E. Розрив шкіри, кровоносних судин, живої тканини

42. Проникнення у верхні шари шкіри найдрібніших часточок металу, що розплавляються внаслідок дії електричної дуги, - це:

A. Металізація шкіри

B. Електричні знаки

C. Механічні ушкодження

D. Електричний удар

E. Електрофтальмія

43. Вироби, що переносяться та перевозяться і слугують для захисту людей (діалектричні рукавички, ізолювальні підставки), які працюють з електроустановками, від ураження електричним струмом називаються:

A. Медичними засобами захисту

B. Електрозахисними засобами

C. Колективними засобами захисту

D.Транспортними засобами

E. Ізолювальними засобами

Який ступінь ураження електричним ударом характеризується настанням клінічної смерті?

A. І

B. ІІ

C. ІІ, ІІІ

D. ІІІ,

E. ІV

45. До технічних способів та засобів захисту при переході на нормально неструмопровідні частини електроустановок відноситься:

A. Ізоляція струмопровідних частин

B. Забезпечення недосяжності неізольованих струмопровідних частин

C. Захисне заземлення

D. Попереджувальна сигналізація

E. Мала напруга


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 478 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)