Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ви прийняті на роботу в лікарню. Який вид інструктажу повинен провести з Вами інженер з техніки безпеки як з новоприйнятим працівником?Читайте также:
  1. V. ЗМІЦНЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ. ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ НОРМ.
  2. Автомобільний комплект для спеціальної обробки військової техніки
  3. Автомобільної техніки.
  4. Алгоритм прийняття рішення для забезпечення безпеки для об’єкта потенційної небезпеки
  5. Безпеки України в різних сферах громадського життя
  6. Варіанти завдань на курсову роботу
  7. Вдосконалення нормативно-правової бази забезпечення загальнодержавної системи інформаційної безпеки

A. Цільовий

B. Первинний

C. Вступний

D. Повторний

E. Позаплановий

69. Основою всього трудового законодавства держави є:

A. Конституція України

B. Закон України „Про охорону праці”

C. Кодекс законів про працю

D. Закон України „Про пожежну безпеку”

E. Постанова Кабінету Міністрів України №992 „Про порядок працевлаштування

випускників ВНЗ”

70. Основні положення з реалізації права громадян на життя і здоров’я в процесі праці, відносин між власником і працівником та порядок організації охорони праці в Україні встановлює:

A. Конституція України

B. Наказ МОЗ України №256 „Про заборону застосування праці жінок на важких та

небезпечних роботах”

C. Кодекс законів про працю

D. Указ Президента України

E. Закон України „Про охорону праці”

Технолог вищої категорії прийнятий на роботу однієї з фірм, де чітко визначені умови праці, час роботи. Незручності і надурочна робота було компенсовано додатковою відпусткою, оплатою. Який вид договору укладений у фірмі працюючим?

A. Трудовий договір

B. Колективний договір

C. Контрактна система найму

D. Тимчасовий договір

E. Договір на сезонну роботу

72.Інвентаризація медикаментів у хірургічному відділенні лікарні виявила надлишок медичного спирту та нестачу одноразових шприців. Вкажіть особу, котра несе матеріальну відповідальність у даному випадку:

A. Головний лікар

B. Головна медична сестра лікарні

C. Завідувач відділенням

D. Старша медична сестра відділення

E. Заступник головного лікаря

Який із видів інструктажів проводиться з працівниками при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою, ліквідації аварії, стихійного лиха, при проведенні робіт, на які оформляється наряд-допуск?

A. Повторний

B. Вступний

C. Первинний

D. Цільовий

E. Позаплановий

74. Значення зеленого кольору безпеки:

A. заборона, безпосередня небезпека, пожежна техніка;

B. попередження, можлива небезпека;

C. припис, знаки пожежної безпеки, інформація;

D. безпека, знак „Виходити тут”;

E. місце можливої евакуації.

75. За якою формою складається акт про нещасний випадок на підприємстві пов’язаний з виробництвом:
A. Н-1;

B. Н-5;

C. НПВ;

D.П-5;

E. НВ.

 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 403 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)