Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Алгоритм прийняття рішення для забезпечення безпеки для об’єкта потенційної небезпекиЧитайте также:
  1. V. ЗМІЦНЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ. ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ НОРМ.
  2. Алгоритм
  3. Алгоритм
  4. Алгоритм
  5. Алгоритм 11.1. Контроль столкновений с помощью описанных прямоугольников.
  6. Алгоритм 13.1. Алгоритм Преследования.
  7. Алгоритм 13.2. Алгоритм Уклонения.

 

Відповідальні за прийняття рішення особи складають перелік небезпек, які необхідно оцінити. Для них збирається уся наявна необхідна інформація - статистика подій, карти небезпек, експертні оцінки та знання, тощо). Перелік дій особи, що приймає рішення, є наступним:

1. Просторове обмеження небезпеки

Якщо карти небезпеки та інвентаризаційні дані відсутні потенційні зони небезпеки визначаються за науковими даними.

2. Існуючі заходи безпеки

Всі наявні заходи безпеки (як наприклад, планування використання земель, інженерних споруд, такі як дамби, спеціальні коди для будинків, попереджувальні сигнальні системи, планування дій на випадок аварій, тощо) перераховуються та оцінюються стосовно їх ефективності.

3. О’бєкти потенційного впливу

На основі етапів розділів 1.1.5 та 1.2.2 об’єкти потенційного впливу ідентифікуються та характеризуються.

4. Визначення сценарію

Для оцінки ризику необхідно визначити декілька сценаріїв розвитку подій. Наприклад визначається три сценарії небезпечної події (подій) та три сценарії експозиції (для кожного потенційного об’єкту впливу) - тобто матриця 3х3. Дані сценарії описуються і їх ймовірності визначаються.

При карт природних небезпек наявності сценарії небезпечних подій напряму відтворюються в процедурах визначення ризику. Наприклад, у Швейцарії обов’язковим є створення карт природних небезпек, а три сценарії небезпечних подій з ймовірністю утворення 1/30 рік-1, 1/100 рік-1 і 1/300 рік-1 є базовими для них. До цих пір основний внесок виконується експертами з небезпек.

 

5. Очікувані втрати

На останньому етапі оцінки ризику визначаються сценарїї наслідків.

Оцінюються очікувані збитки для потенційних об'єктів впливу. Максимальні та мінімальні втрати оцінюються для двох індикаторів збитків - матеріальних цінностей та фатальних людських втрат. Графічне представлення результатів оцінки ризику (величина та характеристика) мають бути доступними для подальшого аналізу.

 


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 203 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)