Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вдосконалення нормативно-правової бази забезпечення загальнодержавної системи інформаційної безпекиЧитайте также:
  1. V. ЗМІЦНЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ. ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ НОРМ.
  2. Алгоритм прийняття рішення для забезпечення безпеки для об’єкта потенційної небезпеки
  3. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
  4. Безпеки України в різних сферах громадського життя
  5. Вдосконалення процесу маркетингового дослідження та дизайн маркетингового дослідження.
  6. Вдосконалення системи оцінки конкурентного середовища підприємства та вироблення конкурентної стратегії

Вдосконалення нормативно-правової бази забезпечення загально­державної системи інформаційної безпеки здійснюється стосовно:

• порядку інформаційного обміну та інформаційно-аналітичного супроводу роботи органів державної влади і управління, інших суспільних інститутів з органами державної влади та між собою, забезпечення безумовного дотримання відповідальності посадо­вих осіб, громадян за додержання вимог інформаційної безпеки;

• формування правової бази у галузі використання Інтернет-технологій і забезпечення захисту державних інформаційних ре­сурсів;

• законодавчого визначення порядку доступу інших держав, або окремих громадян інших держав до національних інформаційних ресурсів України та порядку використання цих ресурсів на основі договорів з іншими державами;

• налагодження двостороннього та багатостороннього співробітни­цтва з міжнародними організаціями для спільного вирішення проблем правового гарантування інформаційної безпеки, розроб­ки міжнародного законодавства в цій сфері;

• визначення порядку поширення та використання інформаційної продукції зарубіжного виробництва на території України, вра­хування вимог інформаційної безпеки при закупівлі зарубіжних


Частина І Сучасні основи інформаційної безпеки держави

програмно-технічних та телекомунікаційних засобів, їх викори­стання в стратегічно важливих галузях, на об'єктах важливого державного та суспільного значення.Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 188 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)