Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення СКП ряду рівноточних вимірювань за умови існування дійсного значення виміру

Читайте также:
  1. Аналіз факторів впливу та визначення місця розташування складу в логістичному ланцюгу поставки товарів
  2. Валютна політика, суть та значення
  3. Визначення
  4. Визначення
  5. Визначення беззбиткового (критичного) обсягу виробництва
  6. Визначення впливу радіаційно небезпечних подій на людину
  7. Визначення державної інформаційної політики

 

СКП визначаємо за формулою Гаусса-Крюгера:

 

m=√(∑∆²/n)

 

∆ - відхилення від дійсного значення виміру:

 

∆i=Xi-Xд

 

Xi – значення виміряної величини;

Xд – значення виміряної величини, що приймається за дійсне:

 

Xд=X5=30˚00′24″

 

n – кількість вимірів:

n=10

 

Дані вимірювань і результати розрахунків заносимо до таблиці:

 

Вимірювання Вимірювання, Xi Відхилення від дійсного значення, ∆i ∆²i m
˚
      КЛ        
      Кл+1      
      Кл+2      
      Кл+3      
      Кл,5+4      
      Кл+5      
      Кл+6      
      Кл+7      
      Кл+8      
      Кл+9      

 

∑∆²=

m=

Відповідь: m=

 

 

Завдання №4


Завдання №5

Обробка ряду нерівноточних вимірювань

Кут було виміряно п’ятьма спостерігачами різної кваліфікації. Кожен спостерігач виміряв кут вісім разів і визначив середнє значення.

Мета: визначити середньовагову СКП – mlсер

 

Дані вимірювань і результати розрахунків заносимо до таблиці:

Середнє значення кута, Li в градусах Середнє значення кута, Li СКП, mlсер СКП, mlсер   (в секундах) Вага, Р λ Середнє вагове, Xсер Рλ Vi PV PV²
˚
      КЛ                    
      КЛ+1                  
      КЛ+2                  
      КЛ+3                  
      КЛ+4                  

∑P= ∑Рλ= ∑PV=

∑PV²=

mlсер – СКП у кожному з п’яти рядів вимірювань;

P – вага; P= M²/ mlсер²

M – максимальне значення СКП (mlсер), у нашому випадку - 5″; M=5″

λ – відхилення кожного середнього значення кута від мінімального; λ=Lmin-Li

Xсер – середнє вагове; Xсер= Lmin+∑Рλ/∑P

Vi – відхилення кожного середнього значення кута від середнє вагового; Vi= Li- Xсер

μ – одиниця ваги СКП; μ=√∑PV²/(n-1)

n – число серій; n=5

mxсер – середньовагова СКП; mxсер = μ/√∑P

Отже, mxсер = 0,00088007

Відповідь: mxсер =3″

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 238 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Завдання №3| Сжатие с изгибом для стержней

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)