Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Техніко-експлуатаційні показники роботи автобусівЧитайте также:
  1. IV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
  2. VIIІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  3. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  4. Будова та принцип роботи машини.
  5. Варіанти виконання роботи
  6. Вибір теми курсової роботи
  7. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату

Для характеристики умов виконання автобусних перевезень обчислюють такі техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу:

1. Середньодобова тривалість перебування автобуса у наряді ().

2. Середньодобовий пробіг автобуса ().

Перші два показника обчислюються так само, як і для вантажних автомобілів (формули 3.6, 3.17).

3. Середня швидкість сполучення ():

= ålк /åАТр, (3.21)

де ålк кориснийпробіг, км; åАТр загальна кількість автомобіле-годин у русі.

4. Коефіцієнт корисного пробігу (b):

де L – загальний пробіг, км.

5. Коефіцієнт використання пасажиромісткості (коефіцієнт наповнення) – γп – визначають за формулою:

де Qпас – фактичний пасажирооборот у пасажиро-кілометрах;
Qпас.п. – пасажирооборот при повному використанні місткості рухомого складу. Він визначається множенням середньої місткості спискового автомобіля () на корисний пробіг (lк).

6. Показники продуктивності автобусів вимірюють у пасажиро-кілометрах на: одну автомобіле-місце-годину наряда, один автомобіле-місце-день роботи, одне спискове автомобіле-місце.

7.Найважливішим якісним показником роботи автобусних підприємств є регулярність руху. Розраховують відсоток регулярності руху – співвідношення кількості рейсів без порушення розкладу до загальної кількості рейсів.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 211 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.004 сек.)