Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Облік наявності та складу автомобільного паркуЧитайте также:
  1. III. Бухгалтерський облік основних засобів
  2. IV. Бухгалтерський облік нематеріальних активів
  3. V. Бухгалтерський облік незавершеного будівництва
  4. VI. Бухгалтерський облік необоротних активів, отриманих як гуманітарна допомога, дарунок, безповоротна допомога
  5. Аналіз факторів впливу та визначення місця розташування складу в логістичному ланцюгу поставки товарів
  6. Аналіз якісного складу персоналу підприємства
  7. аналітичного обліку розрахунків з бюджетом

Автомобільний парк – найважливіша частина основних фондів, призначена для безпосереднього здійснення транспортного процесу. На автотранспортному підприємстві здійснюють облік чисельності автомобільного парку, облік його технічного стану та використання.

Автомобілі і причепи, що числяться на балансі підприємства, незалежно від їх технічного стану складають списковий (інвентарний) склад. Їх кількість за типами та марками на кінець місяця відображають у звітності на основі табеля обліку автопарку. Табель обліку автопарку ведеться по кожній автоколоні. Для заповнення табеля використовують добові відомості трьох видів: а) випуск автомобілів на лінію; б) передача автомобілів на технічне обслуговування та ремонт; в) закінчення технічного обслуговування та ремонту. На кінець місяця для кожного автомобіля, по марках автомобілів, по автоколонах, по усьому парку підраховують загальну кількість автомобіле-днів на підприємстві із виділенням загальної кількості автомобіле-днів експлуатації і автомобіле-днів простою.

Оскільки списковий склад автомобілів постійно змінюється, то розраховують середньоспискову кількість автомобілів (А):

де АД – загальна кількість автомобіле-днів перебування на підприємстві, Дк – кількість календарних днів у звітному періоді.

Середньоспискова кількість автомобілів за квартал і рік може бути розрахована за даними середньоспискової чисельності за кожний місяць як середня арифметична, зважена за кількістю календарних днів кожного місяця.

Склад автомобільного парку підприємства характеризується наявністю вантажних автомобілів і причепів різних марок з різною вантажепідйомністю, автобусів, що мають різну місткість. Для характеристики автомобільного парку у статистичній звітності передбачені показники, що відображають наявність парку і його особливості. По парку вантажних автомобілів розраховують:

а) автомобіле-тонно-дні на підприємстві (åАТД): åАТД=åАД× qа,

де åАД – сума кількості автомобіле-днів на підприємстві по кожній марці автомобіля, qа – номінальна вантажопідйомність автомобіля даної марки, тонн;

б) автомобіле-тонно дні роботи (åАТДр): åАТДр=åАДр× qа,

де åАДр сума кількості автомобіле-днів роботи по кожній марці автомобіля.

На основі цих показників визначають середню вантажепідйомність спискового і працюючого автомобіля:

де середня вантажепідйомність спискового автомобіля, тонн, середня вантажепідйомність працюючого автомобіля, тонн.

Аналогічні показники обчислюють по парку причепів: причепо-тонно-дні на підприємстві, причепо-тонно-дні роботи, середня вантажепідйомність спискового та працюючого причепа. По парку автобусів визначають: автомобіле-місце дні роботи, середня місткість спискового автобуса, середня місткість працюючого автобуса.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 211 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)