Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Статистика використання палива і матеріалів, собівартості продукції. Аналіз результатів фінансової діяльності автотранспортних підприємствЧитайте также:
  1. Cвот-аналіз агрохолдинг Мрія
  2. E. Служба охорони праці підприємств.
  3. III. Витрати діяльності
  4. V. ЗМІЦНЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ. ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ НОРМ.
  5. Аналіз виконання кошторису доходів і видатків, тис.грн
  6. Аналіз галузі
  7. Аналіз грошових активів підприємства

 

Тема 7. Статистика оборотного капіталу на підприємствах автотранспорту. Статистичне вивчення оборотного капіталу підприємств автомобільного транспорту. Статистика наявності та ефективності використання оборотного капіталу.
Тема 8. Статистика палива та матеріалів. Завдання статистики палива, експлуатаційних та ремонтних матеріалів. Статистичне вивчення використання палива і матеріалів.
Тема 9. Статистика собівартості перевезень та основних фінансових результатів. Поняття собівартості продукції. Основні показники собівартості. Розахунок індексів, що характеризують динаміку собівартості перевезень. Статистичне вивчення прибутку і рентабельності.
Тема 10. Статистика охорони праці на автомобільному транспорті. Правові та організаційні питання охорони праці на автотранспорті. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень на автотранспортних та авторемонтних підприємствах. Вимоги безпеки при експлуатації транспортних засобів. Вимоги безпеки при профілактичному обслуговуванні та ремонті транспортних засобів. Вимоги пожежної безпеки на автотранспортних підприємствах.

Методичні рекомендації до вивчення окремих модулів та тем дисципліни


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 107 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)