Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз галузіЧитайте также:
  1. Cвот-аналіз агрохолдинг Мрія
  2. Аналіз виконання кошторису доходів і видатків, тис.грн
  3. Аналіз грошових активів підприємства
  4. Аналіз зовнішнього мікросередовища з використанням моделі Портера
  5. Аналіз маркетингового середовища підприємства та формулювання цілей його маркетингового комплексу
  6. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства

Другою складовою зовнішнього середовища є безпосереднє оточення, яке охоплює ті його елементи, з якими організація перебуває у прямому контакті. Аналіз оточення організації слід розпочинати з дослідження структури галузі, в якій вона працює.

Метою галузевого аналізу є визначення привабливості галузі і окремих товарних ринків всередині галузі. Крім того, такий аналіз дозволяє зрозуміти структуру і динаміку галузі, характерні для неї можливості і існуючі загрози, визначити ключові чинники успіху галузі і з урахуванням цього розробляти стратегію поведінки підприємства на ринку.

При аналізі і структуризації мікросередовища поняття «галузь» може мати декілька значень, наприклад:

• сукупність підприємств, що виробляють і що розподіляють аналогічні товари або послуги, які конкурують на одному споживчому ринку. Вважається, що галузь охоплює виробництво, розподіл і споживання певних товарів/ послуги. Це господарська галузь, необхідна для визначення конкурентів;

• сукупність підприємств, що знаходяться у підпорядкуванні одного адміністративного органу управління. Це адміністративна галузь, що історично склалася.

Природно, в процесі аналізу найбільший інтерес представляє господарська галузь, складності визначення кордонів якої пов'язані з тим, що може бути загальне визначення галузі (автомобілебудування), а також визначення через важливі споживчі або інші сегменти (наприклад, легкові автомобілі).

Запропонована М. Портером модель аналізу конкуренції описує всіх учасників галузевого ринку і може використовуватися для аналізу структури галузі. З неї слідує, що прибуток, що отримується галуззю залежить від ряду чинників:

• від цінності товару для покупця, яка визначається важливістю потреби і наявністю товарів-замінників;

• рівня конкуренції між конкуруючими виробниками;

• здатність підприємств, що знаходяться на різних стадіях виробництва і розподілу, взаємно домовлятися.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 166 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)