Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Cвот-аналіз агрохолдинг Мрія

Поняття і класифікація асортименту товарів | Регулювання і контроль асортименту товарів | Оцінка системи управління асортиментом на підприємстві | Географічна структура експорту продукції ТОВ «Мрія», 2013 |


Руденко Дар’я
6504/2 група
Swot-аналіз Агрохолдингу Мрія
«Мрія Агрохолдинг» — провідна агропромислова компанія України, один з найефективніших виробників сільськогосподарської продукції в Україні та світі. Із простої мрії про створення передової та відповідальної компанії, яка б вирощувала і постачала найкращі продукти споживачам, і розпочався в 1992 році сімейний бізнес. Наче зерно, що дало сходи, наша компанія виросла і розширила свої сільгоспугіддя з початкових 50 га до близько 300 тис. га. На сьогодні «Мрія» — це вертикально інтегрований агропромисловий холдинг з власною інфраструктурою і сучасним парком автотранспорту і сільгосптехніки.

Продукція «Мрії» постачається у більш ніж 20 країн світу, в тому числі, і найбільшим харчовим компаніям Європи.

Земельні угіддя «Мрії» сконцентровані на Західній Україні, чорноземи якої є одними з найродючіших земель у світі. Агрохолдинг вирощує широкий спектр сільськогосподарських культур: пшеницю, ріпак, кукурудзу, цукровий буряк, картоплю, гречку, ячмінь, горох і сою. Переваги наших чорноземів допомагають нам задовольнити постійно зростаючий попит на продукти харчування.
Сильні сторони
-Провідний агровиробник в Україні, що фокусується на вирощуванні сільськогосподарської продукції
-Стратегічно розташовані біля ведення сільскогосподарських операцій
-Потужності для зберігання олійних та зернових культур становлять приблизно 873 тисяч тонн, для зберігання картоплі - 146 тисяч тонн
-Подальше розширення діяльності
-20 років успішної історії
-Гарна репутація в регіонах та збереження тісних стосунків з місцевими громадами
-Диверсифіковані джерела фінансування, співпраця з МФК та ЄБРР
Слабкі сторони
-Сільськогосподарське виробництво є ризикованою сферою діяльності, куди інвестори неохоче вкладають кошти. Тим часом, відсутність інвестицій у належних розмірах


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 465 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Шляхи вдосконалення роботи щодо формування асортименту товарів.| Вышивальная машина Barudan BEVT-Z1501CBII (ЯПОНИЯ)

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)