Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Статистичні зведення за даними первинного облікуЧитайте также:
  1. аналітичного обліку розрахунків з бюджетом
  2. Аудит обліку вексельних операцій
  3. Аудит обліку витрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг
  4. Аудит обліку готової продукції та її реалізації
  5. Аудит обліку грошових коштів
  6. Аудит обліку грошових коштів на поточному та інших рахунках у банку
  7. Аудит обліку експортних та імпортних операцій

Момент доставки вантажу є моментом обліку вантажних автомобільних перевезень. Для отримання підсумкових показників за марками автомобілів, автоколонами, підприємствами в цілому виконують зведення подорожніх листів, тобто групування даних та підведення підсумків. Зведення виконують механізованим способом із допомогою ПК. Склад зведень такий:

1. Щоденне зведення про роботу автоколон та підприємства у цілому, охоплює три показника: 1) кількість автомобілів, які працювали на лінії за добу; 2) перевезено тон вантажів; 3) виконано тонно-кілометрів. Зведення використовують для контролю за ритмічністю роботи підприємства і оперативного управління.

2. Щоденне зведення про виконання перевезень за відправниками вантажів та видах вантажів. Таке зведення включає лише один показник – кількість перевезених вантажів у тоннах; використовується для контролю за виконанням плану по відправниках вантажів.

3. Щоденне зведення за виконаними перевезеннями по автомобільних лініях (міжміські перевезення), охоплює такі показники: працювало автомобілів, перевезено вантажів.

4. Зведення за місяць про виконані перевезення, включає показники: перевезено вантажів, виконано тонно-км, надано автомобіле-годин.

5. Зведення за місяць про виконання централізованих перевезень, перевезень у контейнерах та на піддонах – характеризує обсяг перевезень та вантажооборот. Зведення використовують для заповнення форм звітності та аналізу роботи.

6. Звідна відомість показників роботи по автоколонах і підприємству за місяць, яка містить усі показники подорожнього листа: автомобіле-години у наряді, у рухові, простої, кількість їздок із вантажем, загальний пробіг та пробіг із вантажем, перевезено тон, виконано тонно-км, автомобіле-дні роботи, автомобіле-тонно-дні роботи, причепо-дні роботи, причепо-тонно-дні роботи. Таке зведення використовують для заповнення форм статистичної звітності і аналізу роботи.

7. Звідна відомість за місяць про показники роботи по гаражним номерам автомобілів і марках автомобілів, яка містить усі показники подорожнього листа та необхідна для заповнення форм звітності та аналізу роботи.

8. Відомість за місяць по техніко-експлуатаційних показниках роботи рухомого складу по марках автомобілів, автоколонах і підприємству у цілому. ЇЇ складають на основі абсолютних показників зведень п.6,7.

9. Відомість за місяць оцінки впливу техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого складу на виконання плану у тоннах і тонно-км. Використовують при аналізі роботи підприємства. Відомість характеризує приріст (зменшення) обсягу перевезень і вантажообороту.

За автобусними перевезеннями для отримання підсумкових показників роботи узагальнюють дані подорожніх листів і обліково-квиткових листів та складають такі зведення:

1. Щоденне зведення про роботу автобусів по маршрутах та міжміських лініях (працювало автобусів усього, виконано рейсів, сума виручки, перевезено пасажирів). Ці дані використовують для оперативного управління роботою підприємства.

2. Щоденне зведення по роботі автоколон (працювало автобусів усього, автомобіле-години у наряді, сума виручки, перевезено пасажирів) – використовують для контролю за роботою автоколон.

3. Звідна відомість показників роботи за місяць по кожному маршруту і у цілому по підприємству. У ній наводять усі показники роботи: автомобіле-години у наряді, у тому числі у рухові, у простої, загальний пробіг, у тому числі корисний, сума виручки, кількість перевезених пасажирів. Відомість використовують для складання звітності та аналізу роботи підприємства.

4. Зведення за місяць про роботу по гаражних номерах автобусів, що містить показники подорожнього листа – застосовують для контролю за використанням кожного автобуса.

5. Звідна відомість за місяць по техніко-експлуатаційних показниках роботи автобусів по кожному маршруту і підприємству.

6. Відомість за місяць оцінки впливу основних техніко-експлуатаційних показників по виконанню плану перевезення пасажирів.

При безкасовому обслуговуванні пасажирів кількість перевезених пасажирів і сума виручки щоденно не визначаються, їх вираховують за місяць сумарно за усіма маршрутами.

Зведення про роботу автомобілів-таксі складаються щоденно на основі подорожніх листів. За місяць складають звідну відомість показників роботи за марками автомобілів і по підприємству у цілому.

 

Література: [1; 2; 3; 4; 6; 13; 15; 16; 18].

 

Питання контролю знань студентів:

1. Назвіть основні обсягові показники статистики автотранспорту?

2. Які документи складають для обліку перевезень, правила їх заповнення?

3. Які дані містять товарно-транспортна накладна, подорожній лист?

4. Що таке статистичні зведення і як їх проводять?

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 119 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)