Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

V. Бухгалтерський облік незавершеного будівництва

I. Загальні положення | II. Класифікація необоротних активів | III. Бухгалтерський облік основних засобів | VII. Зміна вартості необоротних активів та їх переоцінка | VIII. Знос необоротних активів | Норми зносу на необоротні активи бюджетних установ |


Читайте также:
  1. III. Бухгалтерський облік основних засобів
  2. IV. Бухгалтерський облік нематеріальних активів
  3. VI. Бухгалтерський облік необоротних активів, отриманих як гуманітарна допомога, дарунок, безповоротна допомога
  4. аналітичного обліку розрахунків з бюджетом
  5. Аудит обліку вексельних операцій
  6. Аудит обліку витрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг

5.1. Виконані будівельно-монтажні роботи з капітального будівництва (виготовлення, створення), добудівлі, поліпшення (дообладнання, реконструкція, модернізація) об'єктів необоротних активів, які на дату балансу не введені в експлуатацію, відображаються у складі незавершеного капітального будівництва та відносяться установою на фактичні видатки.

5.2. Витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими в експлуатацію об'єктами капітального будівництва, які були списані на результати виконання кошторису, обліковуються з початку і до закінчення зазначених робіт та введення в експлуатацію об'єктів необоротних активів у розрізі капітальних видатків, зазначених у підпункті 3 пункту 2.1 розділу II цього Положення (крім випадків, викладених у пунктах 3.5 та 3.6 розділу III цього Положення).

5.3. Усі витрати на будівництво, виготовлення, створення і поліпшення об'єктів групуються за такими напрямами робіт (витрат):

проектно-вишукувальні роботи;

будівельні роботи;

роботи з монтажу устаткування;

придбання устаткування, що потребують монтажу;

придбання устаткування, що не потребують монтажу, інструментів та інвентарю;

інші капітальні роботи і витрати.

Аналітичний облік незавершеного капітального будівництва ведеться у розрізі витрат на зазначені роботи (витрати) окремо за кожним об'єктом.

5.4. Придбані (збудовані) установою або за її замовленням житлові будинки включаються до складу основних засобів установи. У такому ж порядку обліковуються житлові приміщення для військовослужбовців, які будуються у військових містечках для їх проживання.

5.5. При спорудженні житла із залученням у порядку пайової участі коштів установ, організацій та при придбанні квартир у будинках, які перебувають у комунальній власності і обліковуються в органах місцевого самоврядування, витрати, пов'язані з цим придбанням, списуються на фактичні видатки установи.

5.6. Взяття на облік необоротних активів, які вводяться в експлуатацію після закінчення будівництва (виготовлення, розробки), проводиться на підставі первинного документа про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (виготовленням, розробкою) об'єкта установою, у кошторисі якої були закладені такі витрати. В документі вказується вартість збудованого (виготовленого, розробленого) необоротного активу, яка визначається на підставі даних бухгалтерського обліку.

Придбані за рахунок коштів капітального будівництва обладнання, меблі, інвентар тощо для облаштування об'єкта підлягають оприбуткуванню.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 147 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
IV. Бухгалтерський облік нематеріальних активів| VI. Бухгалтерський облік необоротних активів, отриманих як гуманітарна допомога, дарунок, безповоротна допомога

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)