Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Нормативність текстів документів.

Читайте также:
  1. Граматичні норми текстів документів.
  2. Лексичні норми текстів документів.
  3. Нормативний переклад текстів.
  4. Нормативний переклад текстів.
  5. Нормативність писемного ділового мовлення
  6. Нормативність писемного мовлення

Вибрати правильний варіант оформлення документів:

1. Документ, що містить письмове уповноваження когось на виконання певних юридичних дій, називається:

а) заявою; б) дорученням;

в) розпискою; в) резолюцією.

2. Документ, що містить письмове повідомлення з будь-якого питання керівництву установи з висновками і пропозиціями, називається:

а) заявою; б) письмовим звітом;

в) доповідною запискою; г) звітом.

3. Документ, який виписується при видачі якихось товарів, продуктів, матеріалів та свідчить про кількість і вартість одержаного зі складів і баз, називається:

а) квитанцією; б) пояснювальною запискою;

в) дорученням; г) накладною.

 

4. Короткий виклад основних положень книги, вчення чи наукової проблеми в письмовій формі або у формі доповіді, називається:

а) тезами; б) конспектом;

в) рефератом; г) рецензією;

д) рефератом.

5. Стисла характеристика змісту, призначення книги, статті або рукопису, називається:

а) тезами; б) конспектом;

в) рефератом; г) рецензією;

д) анотацією.

6. Слова „До відома”, „До наказу”, це:

а) віза; б) гриф;

в) резолюція; г) підпис.

7. Аркуш паперу з відтвореними реквізитами, що містять інформацію, називається:

а) формуляром; б) бланком;

в) документом; г) грифом.

8. Обов’язкова інформація, властива кожному виду документу, називається:

а) грифом; б) індексом;

в) реквізитом; г) штампом.

9. Сукупність розміщених у встановленій послідовності реквізитів документа, називається:

а) формуляром; б) бланком;

в) індексом; г) грифом.

10. Документ, що становить собою ряд запитань, складених за певною формою, щоб дістати потрібні відомості про особу або явище, називається:

а) тест; б) характеристика;

в) анкета; г) автобіографія.

11. Автобіографія це:

а) особистий регламентований документ;

б) службовий регламентований документ;

в) службовий нерегламентований документ;

г) особистий нерегламентований документ.

12. Автобіографія це:

а) розпорядчий документ; б) статутний документ;

в) інформаційний документ; г) виконавчий документ.

13. Загальне доручення слід починати:

а) Іванечко Олег Семенович доручає...

б) Я, Іваночко Олег Семенович, доручаю...

в) Це доручення видане Іваночком Олегом Семеновичем...

г) Я, Іваночко Олег Семенович, прошу дозволити...

14. Виберіть правильний варіант:

а) 50-ти кілограмовий; б) 50 кілограмовий;

в) 50-кілограмовий; г) 50-тикілограмовий.

15. Виберіть правильний варіант:

а) У зв’язку з цим наказую;

б) У зв’язку з цим я наказую;

в) У зв’язку з цим наказуємо;

г) У зв’язку з цим наказується.

16. Виберіть правильний варіант:

а) Білоцерківський рай-н; б) Білоцерківський рай.;

в) Білоцерківський р-н; г) Білоцерківський р.

17. Виберіть правильний варіант оформлення наказу:

а) зарахувати Петрівську І.М. на посаду вчительки;

б) зарахувати Петрівську І.М. вчителем;

в) зарахувати Петрівську І.М. вчителькою;г) зарахувати Петрівську І.М. на посаду вчителя.

18. Виберіть правильний варіант оформлення:

а) вироби 3-ього сорту; б) вироби 3-го сорту;

в) вироби 3-ого сорту; г) вироби 3 сорту.

19. Виберіть правильний варіант:

а) Витяг з протоколу №1 засідання ради товариства від 13 жовтня 2005 р.;

б) Витяг з протоколу №1 засідання ради товариства, що відбулося 13 жовтня 2005 р.;

в) Виписка з протоколу №1 засідання ради товариства від 13 жовтня 2005 р.;

г) Виписка з протоколу №1 засідання ради товариства, що відбулося 13 жовтня 2005 р.

20. Автобіографію слід починати:

а) ... народився 20.03.1980 року;

б) ... народився 20 березня 1980 року

в) ... народився двадцятого березня 1980 року;

г)...народився двадцятого березня тисяча дев’ятсот вісімдесятого року.

21. Виберіть правильний варіант оформлення підпису та дати під документом:

           
     

 


22. Виберіть правильний варіант оформлення адреси:

а) с. Хмільове Бродівського р-ну Львівської обл.;

б) с. Хмільове, Бродівського р-ну, Львівської області;

Загрузка...

в) с. Хмільове Бродівський район Львовська область;

г) с. Хмільове, Бродовський р-н, Львівська обл..

23. Виберіть правильний варіант оформлення адреси:

а) Україна, Львівська область, Бродівський район, село Хмільове;

б) Україна, Львівська обл., Бродівський р-н, с. Хмельове;

в) с. Хмільове, Бродівський р-н, Львівська область, Україна;

г) село Хмільове, Бродівський район, Львівська область, Україна.

24. Виберіть правильний варіант оформлення характеристики:

       
   

 


25. Виберіть правильний варіант оформлення:

а) у 1980–90 р.р.; б) у 1980–90 р-х;

в) у 1980–90 рр.; г) у 1980–90 р.

26. Виберіть правильний варіант оформлення:

а) 1995–96 навчальний рік; б) 1995–1996 навчальний рік;

в) 1995//96 навчальний рік; г) 1995/96 навчальний рік.

 

27. Документ, який починається словами „Ми, нижчепідписані ...”, це:

а) акт; б) доручення; в) договір; г) розписка.

Практичне заняття № 19-20 (4 год.)


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 556 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Українська національна мова. Культура мови і мовлення | Структурна організація мовлення. Орфографічні норми української мови | Нормативність писемного мовлення | Лексичні норми української мови | Морфологічні норми української мови | Синтаксичні норми української мови | Оформлення документів щодо особового складу | Оформлення довідково-інформаційної документації | Оформлення офіційної і приватної кореспонденції | Оформлення господарсько-договірної та організаційної документації |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Оформлення обліково-фінансових і розпорядчих документів| Лексичні норми текстів документів.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.036 сек.)