Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оформлення документів щодо особового складу

Читайте также:
  1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
  2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  3. Вимоги до оформленняконтрольноъ роботи
  4. Граматичні норми текстів документів.
  5. Документи щодо особового складу
  6. Документи щодо особового складу
  7. Документи щодо особового складу

Питання:

1. Документи щодо особового складу: заява, резюме, пропозиція, характеристика, автобіографія. Реквізити цих документів, особливості їх оформлення.

2. Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням.

3. Правопис складних і складених числівників.

4. Розділові знаки при відокремлених другорядних членах речення.

Завдання:

1. Дати визначення заяви; назвати види заяв, порядок розташування реквізитів у них. Написати зразок.

2. Дати визначення резюме, пропозиції. Написати зразки документів, назвати реквізити.

3. Дати визначення характеристики, назвати реквізити, написати зразок.

4. Дати визначення автобіографії, назвати реквізити. Написати автобіографію.

5. Записати порядкові числівники словами і провідміняти їх: 148 676-й, 18-й, 321-й, 1232-й, 4843-й, 75 489-й.

6. Переписати приклади, поставивши слова, що взято в дужки, в потрібній формі. Пояснити зв'язок числівників з іменниками.

1. Усі 15 (хлопці) і шістнадцятий Марко стоять на палубі і дивляться один одному в очі (О.Іваненко). 2. Посадила стара мати 3 (ясен) в полі (Т.Шевченко). 3. Лісівники щороку насаджують 100-110 тисяч (гектари) молодого лісу, що майже утроє перевищує площу вирубок (З газети). 4. На кожного міського жителя України припадає тепер в середньому 17 (квадратний метр) зелених насаджень проти 6,5 (квадратний метр) у 1965 році (З газети). 5. Два (день) точився запеклий бій партизанів з карателями. Два (день) не мали відпочинку ні дерева, ні люди, ні коні (М.Стельмах). 6. Київ — одне з найдавніших слов'янських міст, історія якого налічує понад 1500 (рік) (3 газети).

7. Переписати, поставити, де потрібно, розділові знаки, пояснити їх уживання.

1. Веселка овіяна вітром в моїх зацвітає очах (А.Малишко). 2. У землю і вогонь у силу людських рук у мудрість книг людських заглиблений без міри навік затаврував він животіння сіре (М.Рильський). 3. Розгойдане море по всьому узбережжі викидало на пісок рештки розбитих під час шторму рибальських суденець (О.Гончар). 4. Позбавлений можливості говорити з людьми Дорош у стократ сильніше переживає трагедію (Г.Тютюнник). 5. Буковинські Карпати. Гора біля гори стоять разом в німій величі одягнені в смерекові ліси (О.Кобилянська).

8. Переписати речення, поставити, де потрібно, розділові знаки. Пояснити умови відокремлення узгоджених означень.

1. Воскреслі в легенді рушали на бій з живими на подвиг готові (М.Нагнибіда). 2. За вікном спить ніч в темне небо загорнена зорями прихорошена (Ю.Збанацький). 3. Скроплена легеньким дощем земля відпочивала під ласкавим сонячним промінням (А.Хижняк). 4. Переді мною стояла доросла позначена печаттю життєвого досвіду людина (Ю.Збанацький). 5. Вигріта літнім щедрим сонцем напоєна останніми дощами отава росла, як зелена рута (І.Цюпа).

9. Переписати речення, поставити розділові знаки. Пояснити умови відокремлення поширених і непоширених прикладок.

1. Мати її родом туркменка зовсім не була схожа на казашок Приуралля: тонка струнка з великими чорними очима вона здавалась граціозною статуеткою з слонової кості (З.Тулуб). 2. Як справжній син трудового народу І. Франко розглядав народні та свої власні пісні поряд, в одному ряду, бо походили вони з одного джерела, яким було багатогранне і складне народне життя (О.Десняк). 3. Раз, а інколи й двічі на рік прибувала до нас із Миргорода наша тітка материна сестра Ганна (С.Васильченко). 4. Дрозди уже в гаї поприлітали, і вальдшнеп довгоносий ласолюб у вогку землю застромляє дзьоб (М.Рильський).

10. Переписати речення, поставити розділові знаки і пояснити їх.

1. Луги струшуючи срібну росу розляглися співами своїх соловейків голосним кукуванням сивих зозуль (П.Мирний). 2. Жовте листя тремтячи і коливаючись у повітрі тихо раз по раз сідало на землю вкриваючи її пишним золотим накриттям (Б.Грінченко). 3. На заході прокотилася зірка залишивши за собою світлий слід (В.Петльований). 4. Сонце кинувши уверх стовп червоних променів сідало за обрієм (М.Чабанівський).

11.Перекласти словосполучення українською мовою, здвома словосполученнями скласти речення:

Проявить снисхождение, работать по найму, раздел имущества, наследства, разделять мнение, разногласия по основным вопросам, разрешите присутствовать, расторгнуть контракт, режим наибольшего благоприятствования, самовольный уход с занятий.

У результаті вивчення теми студенти повинні знати: правила оформлення документів щодо особового складу; розряди числівників за значенням, їх правопис; студенти повинні вміти: укладати документи щодо особового складу; дотримуватися правопису числівників; правильно вживати розділові знаки при відокремлених членах речення.

 

Література. Основна: 6, с.65-69,74-76; 9,с.118-134; 18,с.22-24,36-42; 25,с.25-29, 96-98; 26,с.24, 97; 32,с.38-39,47-49,53-54; див.: тема 5; 8; 10.

Додаткова: 13, с. 118-123, 205-215.

В аудиторії: 32, с.51 (впр. 23, 24, 25).

Практичне заняття № 13 (2 год.)


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 307 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: РОБОЧА ПРОГРАМА | Українська національна мова. Культура мови і мовлення | Структурна організація мовлення. Орфографічні норми української мови | Нормативність писемного мовлення | Лексичні норми української мови | Морфологічні норми української мови | Оформлення офіційної і приватної кореспонденції | Оформлення господарсько-договірної та організаційної документації | Оформлення обліково-фінансових і розпорядчих документів | Нормативність текстів документів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Синтаксичні норми української мови| Оформлення довідково-інформаційної документації

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)