Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Українська національна мова. Культура мови і мовлення

Читайте также:
  1. V. Культура России XVI в.
  2. XIII. Культура России XVII в.
  3. XIV. СВЕТСКИЕ НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ
  4. XXXII. Культура, искусство
  5. Аквакультура
  6. Белорусская культура XIX - начала XX века
  7. Белорусская советская культура. Основные черты и тенденции.

Питання:

1. Української національної мова, форми її існування.

2. Літературна мова, форми її реалізації. Норми літературної мови.

3. Мова і мовлення. Поняття культури мови і мовлення

4.Комунікативні ознаки мовлення: точність, доречність, чистота і багатство.

5.Стилі сучасної української літературної мови.

6. Найважливіші риси офіційно-ділового стилю.

7. Державний статус мови.

Завдання:

1.Підготувати конспект за питаннями.

2.Опрацювати статті „Культура мови і час”, „Образ рідного слова у мовному вихованні”, „Функції мови і мовна культура” (І стаття на вибір студента) (див.: 16, с.3-26), на основі прочитаного підготувати доповідь.

3.Дібрати зразки текстів різних функціональних стилів. Обґрунтувати свій вибір.

4.Дати визначення офіційно-ділового стилю. Назвати найважливіші риси, які визначають діловий стиль.

5.Перекласти словосполучення українською мовою, з трьома скласти речення: давать свидетельские показания, движимое имущество, дело стоит внимания, денежные начисления, единовременное пособие, если вас это не затруднит, единообразные формы учета.

6. Знайти порушення норм української літературної мови,визначити їх характер. Відредагувати речення.

1. У своїх виступах виступаючі переважно відзначили успіхи в роботі, але ж треба вказувати й на недоліки.

2. Він успішно впорається перед поставленими ним завданнями.

3. Це дуже здібний і перспективний на майбутнє шахіст.

4. Як відомо, що велике значення має жива мова народу.

5. Сивочолий і мудрозорий, він наче вийшов з заповіту.

7. Знайти мовні недоліки, пояснити характер їх. Відредагуватиречення.

1. Мавка полюбляє Лукаша з самого початку.

2. Народ знає, як дорого стоїло нам завоювання миру.

3. Чіпка розбагатів і його обирають земським власником.

4. Відважний воїн Юрій Брянський захистив своєю груддю ворожий кулемет.

5. Оксана проявляє залізничну витримку і захищає балтійця.

6. Письменники змальовують пером важкі робочі дні.

8. Пригадати визначення фразеологізму. Визначити характер помилок у вживанні фразеологізмів. Відредагувати речення.

1. Наша група внесла і свою лепту в загальну справу.

2. Хлопці тікали, накивавши п’ятами.

3. Контрастність фарб одразу кидалася у вічі.

4. Платон глибоко принциповий і не робить компромісу навіть із найдорожчою людиною.

5. Йому прийшла в голову вчорашня розмова.

6. Пристрасні слова врізалися в думку слухачів.

7. Микола Джеря зрозумів, що опинився на краю прірви, і тому зробив вирішальний крок вперед.

9. Підготувати доповідь на тему : „ Мовна ситуація в Україні”.

У результаті вивчення теми студенти повинні знати: поняття „національна мова” і „літературна мова”; основні форми існування національної мови; законодавче закріплення державного статусу української мови; типи мовних норм; основні стилі сучасної української мови; риси офіційно-ділового стилю; повинні вміти: застосовувати норми української мови у мовленнєвій практиці, орієнтуватись у стильовій диференціації мови.
Література. Основна: 32, с.5-23; 9, с. 9-26; 26, с.4-5; 14; 32, с.5-23; див.: тема 1.

В аудиторії: 1.Опрацювання і коментарі до статей О. Пономаріва у рубриці „Життя духовного основа”.

Практичне заняття № 3-4 (4 год.)


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 490 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Нормативність писемного мовлення | Лексичні норми української мови | Морфологічні норми української мови | Синтаксичні норми української мови | Оформлення документів щодо особового складу | Оформлення довідково-інформаційної документації | Оформлення офіційної і приватної кореспонденції | Оформлення господарсько-договірної та організаційної документації | Оформлення обліково-фінансових і розпорядчих документів | Нормативність текстів документів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
РОБОЧА ПРОГРАМА| Структурна організація мовлення. Орфографічні норми української мови

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.035 сек.)