Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оформлення обліково-фінансових і розпорядчих документів

Читайте также:
  1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
  2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  3. Вимоги до оформленняконтрольноъ роботи
  4. Граматичні норми текстів документів.
  5. Загальні вимоги до рубрикації. Вербальне й пунктуаційне оформлення рубрик. Навести приклади.
  6. Зразки оформлення бібліографічного опису у списку джерел.
  7. Лексичні норми текстів документів.

Питання:

1. Обліково-фінансові документи: таблиця, список, перелік, доручення, розписка, накладна. Реквізити документів, їх оформлення.

2. Розпорядчі документи: вказівка, наказ, постанова, розпорядження. Реквізити документів, їх оформлення.

3. Поняття про складне речення. Сполучникові й безсполучникові складні речення.

4. Розділові знаки у складносурядних реченнях.

Завдання:

1.Опрацювати теоретичний матеріал за посібниками 6; 7; 9; 12; 18; 25; 26; 32.

2.Дати визначення обліково-фінансових документів: таблиці, списку, переліку, доручення, розписки, накладної. Назвати реквізити документів.

3. Написати доручення (за вибором студента): 1.На продаж будинку. 2. На одержання грошей. 3. На зняття з обліку в органах Державтоінспекції та продаж легкового автомобіля.

4. Скласти розписку про одержання з книгарні книжок для бібліотеки, самостійно визначивши: 1) назви книжок, 2) їх кількість, 3) можливу вартість, 4) на яку суму.

5.Дати визначення розпорядчих документів: вказівки, наказу, постанови, розпорядження. Назвати їх реквізити, написати зразки.

6. Пояснити відмінність між простим і складним реченнями. Назвати типи складних речень, їх структурні особливості.

7.Переписати речення, з'ясувати: а) кількість частин (простих речень); б) головні члени кожної частини; в) уживання розділових знаків.

1. Акація і береза були ще зелені, але ніжний клен уже ронив своє листя (Г.Тютюнник). 2. На той пісок ласкаво хвиля ллється, й багряний місяць зводиться з трави (В.Сосюра). З. Самій недовго збитися з путі, та трудно з неї збитися в гурті (Л.Українка). 4. Вибрався з намету, й літня тепла ніч постала у всій своїй величі (Є.Гуцало). 5. Зліва, при мокрій долинці, кінчались жита і починалась лука (М.Коцюбинський). 6. Я їх думками жив, і вони мої думки любили (А.Малишко). 7. І день погожий зводить віти, і сонце йде в мої краї (А. Малишко). 8. Не то осінні води шуміли, збігаючи в Дунай, не то вітер бився в заломах провалля (Л.Глібов). 9. Лиш труд возвеличує й славить людину, а дружба нам сили дає (В.Сосюра). 10. Над водою вставав туман і повівало холодком (С.Васильченко).

1. Вже вони й повечеряли, а стара мати не втомилась, слухаючи свого гостя дорогого (І.Нечуй-Левицький). 2. В день такий розцвітає весна на землі і земля убирається зрання (В.Сосюра). 3. І хилилися зорі над стріхою, і за кимось гармонь тужила, і вишнева лапата віхола їй на плечі спадала біло (Б.Олійник). 4. Хай жовтий лист зникає в далині, та ще не раз весна тобі всміхнеться (В.Сосюра). 5. Он гай зелений похиливсь, а он з-за гаю виглядає ставок, неначе полотно, а верби геть понад ставом тихесенько собі купають зелені віти... (Т.Шевченко). 6. Лиш сонце гляне чарівливе — і враз по всій землі моїй неспинні, невмолимі зливи квіток рясних в красі живій (О.Ющенко). 7. На гору доступитися нелегко, зате з гори зручніше боронитись (Л.Українка). 8. Пройшла гроза, і ніч промчала, і знову день шумить кругом (В.Сосюра). 9. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав (Л.Українка).8. Переписати речення, поставити, де потрібно, розділові знаки і пояснити їх уживання.

1. До учнівського гурту збоку тихо підійшов у м'яких шкіряних постолах старий але кремезний ще дід (Б.Антоненко-Давидович). 2. Розступилася велично брама столітніх дубів і перед ним вигнувсь окраєць глибокого несходимого яру (М.Стельмах). 3. І прокидалася невеличка злість у його невеличкому серці (П.Мирний). 4. То воли йому пристануть або й похворіють і тоді чумакові пропаща година а то паші худобі не стане ревуть воли голодні... (М.Коцюбинський). 5. Ще квітнуть зорі і в діброві зозулі ще не одцвіли (Г.Світлична). 6. Дихнув вітрець і ожив стародавній той город... (Дніпрова Чайка). 7. Прийде гроза і одшумить весни пахуча злива і вітер в сад лише на мить заскочить боязливо (І.Нечуй-Левицький). 8. То вітерець дихне по ниві то бджілка радісно з добутком зле­тівши з квітки задзижчить (Л.Глібов).

9. Перекласти словосполучення, з двома скласти речення:

Загрузка...

Соблюдать регламент, согласно инструкции, согласно штатному расписанию, составление сметы, средства передвижения, ставить в известность, таким образом, таможенный досмотр, тем не менее, терпеть крушение, терпеть убытки.

У результаті вивчення теми студенти повинні знати: правила оформлення обліково-фінансової і розпорядчої документації; структурно-семантичну організацію складних речень, зокрема складносурядних, правила вживання розділових знаків у них; студенти повинні вміти:укладати обліково-фінансові і розпорядчі документи; визначати тип складного речення, правильно вживати розділові знаки у складносурядних реченнях.

 

Література. Основна: 6, с.133-140; 9,с.115-118,128-134; 12, с.65-68,99-101; 18, с.29-32; 25, с.163,169-170,197-201; 26, с.38-40,186-189,156-158; 32, с.163,169-170,197-201,205-206;див.: тема 8; 15; 16.

Додаткова: 13,с.224-229.

Практичне заняття № 18 (2 год.)


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 331 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: РОБОЧА ПРОГРАМА | Українська національна мова. Культура мови і мовлення | Структурна організація мовлення. Орфографічні норми української мови | Нормативність писемного мовлення | Лексичні норми української мови | Морфологічні норми української мови | Синтаксичні норми української мови | Оформлення документів щодо особового складу | Оформлення довідково-інформаційної документації | Оформлення офіційної і приватної кореспонденції |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Оформлення господарсько-договірної та організаційної документації| Нормативність текстів документів.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)