Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оформлення господарсько-договірної та організаційної документації

Читайте также:
  1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
  2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  3. Вимоги до оформленняконтрольноъ роботи
  4. Загальні вимоги до рубрикації. Вербальне й пунктуаційне оформлення рубрик. Навести приклади.
  5. Зразки оформлення бібліографічного опису у списку джерел.
  6. Оформлення довідково-інформаційної документації

Питання:

1. Документи з господарсько-договірної діяльності: договір, трудова угода, контракт. Реквізити документів, їх оформлення.

2. Організаційні документи: інструкція, положення, правила, статут. Реквізити документів, їх оформлення.

3.Вставні і вставлені конструкції.

4.Розділові знаки при вставних і вставлених конструкціях.

5. Звертання, розділові знаки при звертаннях.

Завдання:

1.Дати визначення документів з господарсько-договірної діяльності: договору, трудової угоди, контракту.Написати зразки документів, назвати реквізити.

2. Дати визначення інструкції, положення, правила, статуту, назвати їх реквізити. Написати зразки.

3. Сформулювати і записати правила поведінки у навчальний і позанавчальний час; правила спільного проживання у гуртожитку..

4. Пояснити відмінність між вставними і вставленими конструкціями.

5. Переписати речення, підкреслити вставні речення і пояснити розділові знаки при них.

1.Звичайно ж полярні сяйва, як свідчить і сама назва, спостерігаються лише в полярних районах (З журналу). 2. Ті слова, сказати по правді, зовсім не заімпонували, і під шумними фразами ми відчули цілковиту пустоту серця та брак усяких переконань (І.Франко). 3.Найважливіше, здається мені, для письменника протягом усього життя не втратити чуття єдності, спільності своєї особистої долі з долею народною (О.Гончар). 5. Автоматична станція „Луна-9”, як відомо, примісячилась у районі Океану бур (З газети). 6. Малишко, як мені здається, зумів осягнути саму душу народної поезії, внутрішні закони її розвитку (О.Гончар).

6. Переписати текст, підкреслити однією рискою вставні конструкції, а двома – вставлені, пояснити розділові знаки.

За своїм жанром „Словарь української мови” Б. Грінченка – це словник, по-перше, тлумачно-перекладний, як його характеризує Л.А. Булаховській (український реєстр подається, звичайно супроводжуючись ілюстративним матеріалом, з перекладом російською мовою або – у тих випадках, коли не вдається виявити російського відповідника, – з тлумаченням російською мовою), по-друге, філологічно-енциклопедичний. У ньому поряд з тлумаченням значення слів, як це практикується у власне лінгвістичних словниках, при словах деяких категорій, зокрема в етнографічній та виробничій лексиці, дається опис відповідного поняття (З журналу).

7. Переписати, поставити пропущені розділові знаки при вставлених реченнях.

1. В обіймах мли пітьму гудок вже крає лунко по рідній вулиці йде юнка, немов крізь марева долин (П.Усенко). 2. 3-запогрібника пахло м'ятою росло її там, густої та холодної, багато, а від хати несло духом матіоли (Є.Гуцало). 3. Робота в неї кипіла в руках, а в голові видно було з лиця снувалися, не переставали якісь свої думки (С.Васильченко). 4. Радина мама тата в нього не було була вчителька музики (Ю.Яновський). 5. Чи справді так було, чи, може, хто збрехав хто ворогів не мав! (Л.Глібов). 6. Орю свій переліг убогу ниву та сію слово (Т.Шевченко). 7. В щирім серці, в чесних грудях вірю, знаю квіти є (В.Симоненко). 8. А Ярема страшно глянуть по три, по чотири так і кладе (Т.Шевченко). 9. Читач а у нас він талановитий і далекоглядний одразу ж розпізнав у Симоненкові явище нещоденне (Б. Олійник).

8.Переписати речення, підкреслити вставні і вставлені слова й речення. Пояснити розділові знаки.

1. Єсть у мене щирий батько (рідного немає) — дасть він мені раду з вами (Т.Шевченко). 2. Та дитина, мабуть, була смілою, козацького роду (М. Вовчок). 3. Ось, нарешті, вид­но віддалік і її будинок (Ю.Яновський). 4. Вернусь, каже, хоч погляну на дочку, на сина (Т.Шевченко). 5. Мар'яна дивилась з печі на неї і — по очах видно — сумувала (П.Мирний). 6. Одного ранку — бодай такого ніхто не оглядав — сказано мені, що на черзі Андрійко у некрути (М.Вовчок). 7. Буває черв'яку, як кажуть, на віку (П.Гулак-Артемовський). 8. Але ж у нас, посвідчить всяк, вони не скаржились ні на що (Л.Українка). 9. Цікаві (ніде правди діти) підкралися, щоб ізлякать (Т.Шевченко). 10. Словом, ви поїхали на лугові озера, на очерета... (О.Вишня). 11. Я, як бач, знайшов собі захист... (П.Мирний). 12. А що таке, спитати б вас, жар-птиця? (Л.Глібов). 13. Жаль не пристав мені, а все ж — я мушу признатися — таки старого шкода (Л.Українка). 14. Білясте море (воно наче вкрите на ніч рядном) потягається слабо... (М.Коцюбинський). 15. За вікном — згори було видно — шуміло, вирувало залите сонцем місто (С.Скляренко). 16. Іде Катерина у личаках — лихо тяжке! — і в одній свитині ( Т.Шевченко).

9.Переписати речення. Підкреслити звертання, поставити потрібні розділові знаки. Дати визначення поширених і непоширених звертань.

1. Ой гори гори золоті верхів'я. Та нащо ж-я до вас так по­риваюсь? (Л. Українка). 2. Гей шаленая пісне і в кого вда­лась ти така непокірна? (Л.Українка). 3. Мамонько люблю я пісню про зозулю і про гай (П.Тичина). Душа моя убогая чого марно плачеш? (Т.Шевченко). 5. Ой одна я одна як били­ночка в полі (Т.Шевченко). 6. О люде мій бідний моя ти родино брати мої вбогі закуті в кайдани (Л.Українка). 7. О земле велетнів роди (П.Тичина). 8. Земле моя я сходив тебе вздовж і поперек (І.Цюпа). 9. О світе зелений для тебе у мене багато, багато пісень (В. Сосюра). 10. Ой ти Байдо та славнесенький... Будь мені лицар та вірнесенький... (Нар. творчість). 11. Вітчизно як я снив тобою... Я рвавсь до тебе полем бою (Г. Тютюнник).

У результаті вивчення теми студенти повинні знати: правила оформлення господарсько-договірної і організаційної документації; структурно-семантичні особливості вставних і вставлених конструкцій, поширених і непоширених звертань, правила вживання розділових знаків при них; студенти повинні вміти:укладати документи з господарсько-договірної та організаційної діяльності; правильно вживати розділові знаки при вставних, вставлених конструкціях і звертаннях.

Література. Основна: 6, с. 128-133, 141-164, 362-363; 7, с.21, 64-65; 12, с.56-63; 18, с.33; 25, с.73-76; 26, с.73-77, 120-122; 32, с.150-154;див.: тема 8; 13; 14.

Додаткова: 13,с.215-222.

В аудиторії: 1. 32, с.133-141.

 

Практичне заняття № 17 (2 год.)


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 356 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: РОБОЧА ПРОГРАМА | Українська національна мова. Культура мови і мовлення | Структурна організація мовлення. Орфографічні норми української мови | Нормативність писемного мовлення | Лексичні норми української мови | Морфологічні норми української мови | Синтаксичні норми української мови | Оформлення документів щодо особового складу | Оформлення довідково-інформаційної документації | Нормативність текстів документів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Оформлення офіційної і приватної кореспонденції| Оформлення обліково-фінансових і розпорядчих документів

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.031 сек.)