Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Лексичні норми української мови

Читайте также:
  1. Боротьба гетьмана Петра Дорошенка за незалежність і територіальну цілісність Української держави
  2. Вопрос 2. Нормирование оборотных средств и определение их потребности
  3. Глава 22. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
  4. Граматичні норми текстів документів.
  5. Діяльність ОУН-УПА в роки Другої світової війни . Проголошення у Львові Акту відновлення Української держави (30 червня 1941 р.).
  6. Загострення кризи української державності у 1657—1663 рр. Гетьманування Івана Виговського та Юрка Хмельницького
  7. ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

Питання:

1. Лексика української мови з погляду її походження і стилістичного використання.

2. Активна і пасивна лексика.

3. Слововживання: вибір слова при складанні тексту документа.

4. Поняття про синоніми, антоніми і пароніми, їх уживання в текстах документів.

5. Емоційна лексика в мові документів.

6. Правопис слів іншомовного походження.

Завдання:

1. Опрацювати теоретичний матеріал, укласти конспект.

2.Послуговуючися довідковою літературою, з’ясувати значення зазначених груп слів (див.: 9; 12; 15; 25; 26), дати відповіді на запитання:

– Яким словам надається перевага при укладанні текстів документів?

– Які висуваються вимоги щодо правильного і доречного вживання запозичень у текстах документів?

– Дібрати до іншомовних слів їх українські відповідники: адекватний…; ремонтувати – …; рентабельний – …; стимулювати…; домінувати – …; лімітувати – …; ігнорувати – …; форсувати – …; диференціювати – …; конденсувати – …; індиферентний – …; симптом – … .

Продовжити думку А.Коваль: „У діловому стилі вживання наведених запозичених слів виправдане .... І зовсім інша річ, коли у звичайних невимушених побутових розмовах починають говорити „у кіно не піду, бо мене лімітує час – ще треба прибрати хату”. Не слід так говорити вже хоча б тому, ...” (можна скористатися роботою А.П. Коваль. Слово про слово. –К., 1986. –С.20-22).

– Як утворюються терміни ділового стилю? Які вимоги висуваються до термінів при укладанні текстів документів?

– Що таке професіоналізм? Наведіть приклади груп професіоналізмів.

– Яке місце посідають застарілі слова у текстах ділових паперів?

– Чи вживаються в текстах документів такі групи лексики, як синоніми і пароніми? Наведіть приклади.

– Яке місце відведено емоційній лексиці в ділових паперах? Наведіть приклади.

3. Дібрати 10 термінів за вашим фахом. Пояснити значення дібраних термінів і ввести їх до складу речень.

4. Послуговуючися довідником (див.: 16), з’ясувати значення поданих пар слів, скласти з ними речення : бесіда – інтерв’ю, економний - економічний, заслухати – прослухати-вислухати, ініціатива-пропозиція.

5. З’ясувати значення термінів іншомовного походження: агент, аквізитор, акредитив, акція, брокер, вексель, дебітор, депозит, емісія, камбіо, камбіст (для довідок див.: 32, с.161-162; 10).

6.Виписати у дві колонки: 1) іншомовні слова, 2) українські слова.

1. Кенгуру, комплекс, нашвидку, ескадрилья, інструктор, молот, портьєра, авангард, спів, соловейко, журі, прогрес, поет, вітер, річ, філігрань, екіпаж, колесо, покіс, політ, силікати, азимут, радощі, таксист, трансмісія.

2. Зупинка, інтермецо, механік, кіно, столяр, вікно, рогіз, масштаб, внизу, віньєтка, матч, канікули, грім, сніг, кабінет, штепсель, стіл, сутінки, бутерброд, хліб, абревіатура, інтеграл, комюніке, високо, каучук, нетто, щоденник, око.

7.Перекласти українською мовою і пояснити правопис поданих слів.

Страстный, радостный, местный, ненавистный, проездной, бесстрастный, выездной, предвестник, шестнадцать, шестьсот, агентство, костлявый, гигантский, милитаристский, жалостный, доцентский, декадентский, реформистский, устный, целостный, совестный, властный, участник.

8.Переписати, пояснити написання іншомовних слів.

Кольє, рояль, єнот, Еквадор, атлетика, анестезія, біосфера, евакуація, Каїр, бар'єр, баритон, бенефіс, цистерна, єресь, п'єса, кар'єр, ілюмінація, операція, Палестина, Киргизстан, бразилієць, Єрусалим, Грімм, Дідро, мерсі, німфа, літера, пірат, відеозал, бандероль, бонна, брутто, тонна, Руссо, фюзеляж, альянс.

9.Переписати текст. Пояснити правопис слів іншомовного походження.

Не визнаючи кордонів, циклони ходять по всій планеті... Вчені розрізняють кілька стадій його розвитку: стадія хвилі, стадія молодого циклону. Стадія розвитку максимального... Спершу, ніби невпевнено, виникають над голизною океану ледь помітні завихрення, невідомим поштовхом зривають хвилі в отій самій фронтальній зоні, де маси теплого повітря зіткну­лись з холодним, і колосальна, не піддатна вимірам енергія температурних контрастів, розвиваючись мовби спонтанно, чимдалі грізніше виявляє себе, поступово формується „око бурі” — район депресії, гранично зниженого тиску (О.Гончар).

10.Вставити, де потрібно, апостроф або м'який знак.

Б...юро, бул...йон, р...кзак, бул...дозер, асфал...т, автомобіл..., Руж...е, інтерв...ю, комп...ютер, б...юджет, конферансьє, міл...ярд, міл....йон, Рів...єра, П...єтрос, тюл..., ад...ютант, кур...йозний, він...єтка, Лур...є, п...юпітр, Н...ютон, порт...єра, дел...та, об...кт.

11. Написати твір-роздум на тему „Моя майбутня професія”, використовуючи подані іншомовні слова: декан, ректор, університет, екзамен, сесія, факультет, аудиторія, фізика, лекція, кафедра, професор, доцент, атестат, кабінет, семінар, диспут, дискусія, диплом, аспірант, дисципліна, стипендія, дебют, візит, адаптація.

У результаті вивчення теми студенти повинні знати: лексичні норми сучасної української мови; синтагматичні та парадигматичні зв'язки слів; особливості лексичного оформлення ділових паперів; правила написання слів іншомовного походження; студенти повинні вміти: стилістично виправдано вживати лексичні засоби під час укладання текстів документів; дотримуватися правил написання слів іншомовного походження.

 

Література. Основна: 9, с. 63-67; 12, с. 118-145; 25, с. 43, 50-51, 58, 67; 26, с. 67-69; див.: тема 4; 7.

Додаткова: 13, с. 66-69.

В аудиторії: 25, с. 52 (впр. 4).

Практичне заняття № 7-8 (4 год.)


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 1999 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: РОБОЧА ПРОГРАМА | Українська національна мова. Культура мови і мовлення | Структурна організація мовлення. Орфографічні норми української мови | Синтаксичні норми української мови | Оформлення документів щодо особового складу | Оформлення довідково-інформаційної документації | Оформлення офіційної і приватної кореспонденції | Оформлення господарсько-договірної та організаційної документації | Оформлення обліково-фінансових і розпорядчих документів | Нормативність текстів документів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Нормативність писемного мовлення| Морфологічні норми української мови

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.037 сек.)