Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Граматичні норми текстів документів.

Читайте также:
  1. Вопрос 2. Нормирование оборотных средств и определение их потребности
  2. Глава 22. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
  3. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ
  4. Коррекция или нормирование?
  5. Культура усного ділового мовлення. Орфоепічні норми сучасної української мови
  6. Л6. Нормирование и проектирование цвета

Виберіть граматично правильні варіанти:

1.а).База отримала велику партію товару;

б).База отримала велику партію товарів.

2.а).У звітньому періоді захищено 9 кандидатських дисертацій;

б).У звітному періоді захищено 9 кандидатських дисертацій;

в).За звітній період захищено 9 кандидатських дисертацій;

г).За звітний період захищено 9 кандидатських дисертацій.

3.а).Нагадую, що Вашу відповідь необхідно відправити по адресу: м. Кривий Ріг, вул. А.Макаренко 50;

б).Нагадую, що Вашу відповідь необхідно відправити за адресом: м. Кривий Ріг, вул. А.Макаренко 50;

в).Нагадую, що Вашу відповідь необхідно відправити за адресою: м. Кривий Ріг, вул. А.Макаренко 50;

г).Нагадую, що Вашу відповідь необхідно відправити по адресі: м. Кривий Ріг , вул. А.Макаренко 50.

4.а).Більшість робітників і службовців розпочинає роботу о восьмій годині;

б).Більшість робітників і службовців розпочинають роботу о восьмій годині;

в).Більшість робітників і службовців розпочинає роботу в вісім годин;

г).Більшість робітників і службовців розпочинають роботу в вісім годин.

5.а).Кожний студент і викладач повинні пройти медогляд;

б).Кожний студент і викладач повинен пройти медогляд.

6.а).Поставити у приклад; б).Поставити за приклад.

7.а).По розпорядженню адміністрації;

б).За розпорядженням адміністрації.

8.а).Завдати шкоди; б).Завдати шкоду.

9.а).Завідуючий відділу; б).Завідуючий відділом.

10.а).Заслуговувати увагу; б).Заслуговувати на увагу;

в).Заслуговувати уваги.

11.а).Перекладати на українську мову;

б).Перекладати українською мовою.

12.а).Взятися за роботу; б).Взятися до роботи.

13.а).Завідувач кафедри; б).Завідувач кафедрою.

14.а).Наслідуючи директора; б).Наслідуючи директорові.

15.а).15 будівельних організацій постачають нас матеріалами;

б).15 будівельних організацій постачають нам матеріали.

16.а).Виконати по всіх правилах;

б).Виконати по всім правилам;

в).Виконати за всіма правилами.

17.а).Працювати по сумісництву;

б).Працювати за сумісництвом.

18.а).Жодного ділового паперу не можна залишати не зареєстрованим;

б).Жодного ділового папера не можна залишати не зареєстрованим.

19.а).Гострий біль; б).Гостра біль.

20.а).Комісія не склала акта перевірки;

б).Комісія не склала акту перевірки.

21.а).Заяву слід писати на окремому аркуші папера;

б).Заяву слід писати на окремому аркуші паперу.

22.а).Комісія не підготувала свого варіанта протокола;

б).Комісія не підготувала свого варіанта протоколу;

в).Комісія не підготувала свого варіанту протокола;

г).Комісія не підготувала свого варіанту протоколу.

23.а).По багатьох причинах;

б).По багатьом причинам;

в).З багатьох причин.

24.а).Була проведена наукова конференція по підсумках вузівського туру конкурсу;

б).Була проведена наукова конференція за підсумками вузівського туру конкурсу.

25.а).Після закінчення першого курсу в зв’язку з сімейними обставинами і згідно поданої заяви я була переведена в Криворізький держпедуніверситет;б).Після закінчення першого курсу в зв’язку з сімейними обставинами і згідно з поданою заявою я була переведена в Криворізький держпедуніверситет;

в).По закінченні першого курсу в зв’язку з сімейними обставинами і згідно з поданою заявою я була переведена в Криворізький держпедуніверситет;

г).По закінченні першого курсу в зв’язку з сімейними обставинами і згідно з поданої заяви я була переведена в Криворізький держпедуніверситет.

26.а).Провідний учений; б).Ведучий учений.

27.а).Протягом семестру;

б).На протязі семестру;

в).Протягом семестра;

г).На протязі семестра.

28.а).По результатам змагань; б).За результатами змагань.

29.а).По вказівці деканата; б).За вказівкою деканату;

в).По вказівці деканату; б).За вказівкою деканата.

30.а).Ввести в склад ректората;

б).Ввести до складу ректората;

в).Ввести всклад ректорату;

г).Ввести до складу ректорату.

31.а).Звільнений по наказу директора;

Загрузка...

б).Звільнений за наказом директора.

32.а).Діяти відповідно наказу;

б).Діяти відповідно до наказу;

в).Діяти відповідно з наказом.

33.а).За ініціативою студентів; б).По ініціативі студентів.

34.а).Багата уява; б).Багате уявлення.

35.а).По вині керівництва; б).З вини керівництва.

36.а).По новому методу; б).За новим методом.

37.а).Прийняти рішучі заходи; б).Вжити рішучі заходи;

в).Вжити рішучих заходів; г).Прийняти рішучих заходів;

ґ).Прийняти рішучі міри; д).Вжити рішучих мір;

ж).Вжити рішучі міри; з).Прийняти рішучих мір.

38.а).Високий ступінь ризику; б).Висока ступінь ризику;

в).Високий степінь ризику; г).Висока степінь ризику.

39.а).По питанню розподілу; б).У питанні розподілу.

40.а).По дорученню групи; б).За дорученням групи.

41.а).Звільнити по власному бажанню;

б).Звільнити за власним бажанням.

42.а).Юрист по освіті; б).Юрист за освітою.

43.а).Оцінка по фізиці; б).Оцінка з фізики.

44.а).Пісня на замовлення; б).Пісня по замовленню.

45.а).Відпустка по хворобі; б).Відпустка через хворобу;

в).Відпустка у зв’язку з хворобою.

46.а).Лист для Ковалишиної Світлани Петрівної;

б).Лист для Ковалишин Світлани Петрівни;

в).Лист для Ковалишин Світлани Петрівни;

г).Лист для Ковалишиної Світлани Петрівни.

47.а).Зобов’язати Андрухів Петра Андрієвича;

б).Зобов’язати Андрухова Петра Андрійовича;

в).Зобов’язати Андрухіва Петра Андрійовича;

г).Зобов’язати Андрухів Петра Андрійовича;

ґ).Зобов’язати Андрухіва Петра Андрієвича;

д).Зобов’язати Андрухова Петра Андрієвича.

48.а).Прийшов лист Яцківу Василю Івановичу;

б).Прийшов лист Яцківу Василеві Івановичу;

в).Прийшов лист Яцкову Василю Івановичу;

г).Прийшов лист Яцкову Василеві Івановичу;

ґ).Прийшов лист Яцків Василю Івановичу;

д).Прийшов лист Яцків Василеві Івановичу.

49.а).Просимо перенести пару з фізіології людини і тварини;

б).Просимо перенести заняття з фізіології людини і тварини;

в).Просимо перенести заняття з фізіології людини і тварин;

г).Просимо перенести пару з фізіології людини і тварин.

50.а).Я перебуваю на індивідуальному плані навчання;

б).Я навчаюсь за індивідуальним планом.

51.а).Ліквідація заборгованості за енергоносії переноситься в 2009-10 фінансовий рік;

б).Ліквідація заборгованості за енергоносії переноситься в 2009-10 фінансові роки;

в).Ліквідація заборгованості за енергоносії переноситься на 2009-10 фінансовий рік;

г).Ліквідація заборгованості за енергоносії переноситься на 2009-10 фінансові роки.

52.а).Черговий запис; б).Чергова запись.

53.а).З вини викладача була допущена помилка при виставленні оцінки з екзамену по фізиці;

б).З вини викладача була допущена помилка при виставленні оцінки за екзамен з фізики;

в).По вині викладача була допущена помилка при виставленні оцінки за екзамен з фізики;

г).По вині викладача було допущено помилки при виставленні оцінки з екзамену з фізики;

ґ).З вини викладача було допущено помилки при виставленні оцінки за екзамен по фізиці;

д).По вині викладача була допущена помилка при виставленні оцінки за екзамен по фізиці.

54.а).Прошу видати мені направлення до складання екзамену;

б).Прошу видати мені направлення для складання екзамену.

55.а).Відрядити групу з 3-х чоловік у місто Славута;

б).Відрядити групу з 3-х чоловік у місто Славуту.

56.а).Не ходіть по залізничним коліям;

б).Не ходіть залізничними коліями;

в).Не ходіть по залізничних коліях.

57.а).Не тільки інженер, але і робітник повинен дбати про техніку безпеки;

б).Не тільки інженер, але і робітник повинні дбати про техніку безпеки.

58.а).Проект здійснено всупереч зауважень фахівців;

б).Проект здійснено всупереч зауваженням фахівців.

59.а).Опанувати професію; б).Опанувати професією.

60.а).Забезпечують нас продуктами;

б).Забезпечують нам продукти.

61.а).Гарна погода зумовила гарний врожай зернових;

б).Добрий врожай зернових зумовлений гарною погодою;

в).Гарна погода обумовила гарний врожай зернових;

г).Добрий врожай зернових обумовлений гарною погодою.

62.а).Доповідач відзнача немаловажні досягнення інституту у науково-дослідній роботі;

б).Доповідач відзначає неабиякі досягнення інституту у науково-дослідній роботі;

в).Доповідач відзнача неабиякі досягнення інституту у науково-дослідній роботі;

г).Доповідач відзначає немаловажні досягнення інституту у науково-дослідній роботі.

63.а).Директор наказав заборонити проведення дослідів, які здійснюються з ризиком для життя працівників;

б).Директор наказав заборонить проведення дослідів, які здійснюються з риском для життя працівників;

в).Директор наказав заборонить проведення дослідів, які здійснюються з ризиком для життя працівників;

г).Директор наказав заборонити проведення дослідів, які здійснюються з риском для життя працівників.

64.а).Від надмірно довгого зберігання товар втратив цінність;

б).Від надмірно довгого зберігання товар втратив якість;

в).Від надмірно довгого зберігання знизилась якість товару;

г).Від надмірно довгого зберігання знизилась цінність товару.

65.а).31.09.09. магазин №47 реалізував 500 штук кавуна;

б).31.09.09. магазин №47 реалізував 500 штук кавунів;

в).31.09.09. магазин №47 реалізував 500 кавунів.

66.а).У 2006 році в с.Козівка надоєно по 6000 літрів молока на кожну корову;

б).У 2006 році в с.Козівка надоєно від кожної корови по 6000 літрів молока;

в).У 2006 році в с.Козівка надоєно по 6000 літрів молока на кожну корову;

г).У 2006 році в с.Козівка надоєно від кожної корови по 6000 літрів молока.

67.а).Земельні ділянки належать до товариства „Пролісок”;

б).Земельні ділянці належать до товариства „Пролісок”;

в).Земельні ділянки належать товариству „Пролісок”;

г).Земельні ділянці належать товариству „Пролісок”.

68. Забороняється:

а).Наближатись до лежачого на землі електродроту на відстані ближче 8 метрів;

б).Наближатися до лежачого на землі електропроводу на відстань ближче 8 метрів;

в).Наближатись до лежачого на землі електропроводу на відстані ближче 8 метрів;

г).Наближатись до лежачого на землі електродроту на відстань ближче 8 метрів.

69.а).Пропущенні заняття відпрацьовано;

б).Пропущені заняття відпрацьовано;

в).Пропущенні заняття відпрацьовані.

70.а).Перед першим грудня необхідно провести перевірку обладнання;

б).Перед першим грудням необхідно провести перевірку обладнання;

в).Перед першим груднем необхідно провести перевірку обладнання.

71.а).Навчання буде тривати два з половиною місяці;

б).Навчання буде тривати два з половиною місяця.

72.а).Згідно до розпорядження; б).Згідно з розпорядженням;

в).Згідно розпорядження; г).Згідно розпорядженню.

73.а).Для відому абітурієнтів; б).До відому абітурієнтів;

в).Для відома абітурієнтів; г).До відома абітурієнтів.

74.а).Поступати у вуз; б).Вступати до вузу;

в).Поступати до вузу; г).Вступати у вуз.

75.а).Навчання буде тривати півтора місяці;

б).Навчання буде тривати півтори місяці;

в).Навчання буде тривати півтора місяця;

г).Навчання буде тривати півтори місяця.

76.а).Лекція розпочинатиметься о 9.30;

б).Лекція розпочнеться о 9.30.

77.а).Лише 13% студентів охоплені науково-дослідною роботою по психолого-педагогічним дисциплінам;

б).Лише 13% студентів охоплені науково-дослідною роботою по психолого-педагогічних дисциплінах;

в).Лише 13% студентів охоплені науково-дослідною роботою з психолого-педагогічних дисциплін.

78.а).Ця група студентів буде відрахована, якщо вчасно не подасть виправдовуючі документи;

б).Ця група студентів будуть відраховані, якщо вчасно не подадуть виправдовуючі документи;

в).Ця група студентів буде відрахована, якщо вчасно не подадуть виправдовуючі документи;

г).Ці студенти будуть відраховані, якщо вчасно не подадуть виправдовувальні документи.

79.а).Багато питань на зборах не було вирішено;

б).Багато питань на зборах не були вирішені.

80.а).Багато питань, які стяли в порядку денному, на зборах не було вирішено;

б).Багато питань, які стяли в порядку денному, на зборах не були вирішені.

81.а).Ряд громадян, які були затримані у нетверезому стані, були позбавлені посвідчень водія;

б).Ряд громадян, які були затримані у нетверезому стані, було позбавлено посвідчень водія.

82.а).Ряд громадян будуть позбавлені посвідчень водія;

б).Ряд громадян буде позбавлено посвідчень водія.

83.а).Кілька днів буде відведено на прибирання території;

б).Кілька днів будуть відведені на прибирання території.

84.а).Кілька днів, які залишились до кінця місяця, будуть відведені на прибирання території;

б).Кілька днів, які залишились до кінця місяця, буде відведено на прибирання території.

85. а).Більшість депутатів була проти законопроекту;

б).Більшість депутатів були проти законопроекту.

86. а).Більшість депутатів, які брали участь у голосуванні, були проти законопроекту.

б).Більшість депутатів, які брали участь у голосуванні, була проти законопроекту.

87. а).Зобов’язуємось до 1 грудня 2009 року підготувати до друку матеріали обсягом не більше п’ятдесяти друкованих аркушів;

б).Зобов’язуємось до 1 грудня 2009 року підготувати до друку матеріали обсягом не більше п’ятидесяти друкованих аркушів;

в).Зобов’язуємось до 1 грудня 2009 року підготувати до друку матеріали обсягом не більше п’ятдесят друкованих аркушів.

88. а).Замовник оцінює роботу у розмірі п’ятсот карбованців за друкований аркуш, а також 2,5 (дві цілих п’ять десятих) відсотка від реалізації видання;

б).Замовник оцінює роботу у розмірі п’ятсот карбованців за друкований аркуш, а також 2,5 (двох цілих п’ять десятих) відсотка від реалізації видання;

в).Замовник оцінює роботу у розмірі п’ятисот карбованців за друкований аркуш, а також 2,5 (дві цілих п’ять десятих) відсотка від реалізації видання;

г).Замовник оцінює роботу у розмірі п’ятиста карбованців за друкований аркуш, а також 2,5 (двох цілих п’яти десятих) відсотка від реалізації видання;

ґ). Замовник оцінює роботу у розмірі п’ятисот карбованців за друкований аркуш, а також 2,5 (двох цілих п’яти десятих) відсотка від реалізації видання;

д).Замовник оцінює роботу у розмірі п’ятисот карбованців за друкований аркуш, а також 2,5 (двох цілих п’ять десятих) відсотка від реалізації видання.

89. а).Я, Петренко О.К. доручаю Головатому С.С. отримати належну студентам групи БХ-12 природничого факультету стипендію за вересень 2009 року у розмірі дев’яносто тисяч карбованців;

б).Я, Петренко О.К. доручаю Головатому С.С. отримати належну студентам групи БХ-12 природничого факультету стипендію за вересень 2009 року у розмірі дев’яноста тисяч карбованців.

90. а).Прошу дозволу на десятиденну відпустку за власний рахунок у зв’язку з сімейними обставинами;

б).Прошу дозволу на десятьохденну відпустку за власний рахунок у зв’язку з сімейними обставинами.

91. а).Відраховується один цілий сім десятих процента загальної кількості;

б).Відраховується одна сьома процента загальної кількості;

в) Відраховується одна ціла сім десятих процента загальної кількості;

г).Відраховується один цілий сім десятих процента від загальної кількості;

ґ).Відраховується одна сьома процента від загальної кількості;

д).Відраховується одна ціла сім десятих процента від загальної кількості.

92. а).Засідання триватиме півтора години;

б).Засідання триватиме півтори години.

93. а) Для керівництва двомастами п’ятидесятьма шістьма студентами будзагону призначено двох керівників;

б).Для керівництва двомастами п’ятдесятьма шістьма студентами будзагону призначено двох керівників;

в).Для керівництва двомастами п’ятдесятьма шести студентами будзагону призначено двох керівників;

г).Для керівництва двомастами п’ятидесятьма шести студентами будзагону призначено двох керівників;

ґ).Для керівництва двісті п’ятдесятьма шістьма студентами будзагону призначено двох керівників;

д).Для керівництва двохстами п’ятидесятьма шістьма студентами будзагону призначено двох керівників;

ж).Для керівництва двохстами п’ятдесятьма шістьмома студентами будзагону призначено двох керівників;

з).Для керівництва двохстами п’ятьдесятьма шістьма студентами будзагону призначено двох керівників.

 

Практичне заняття № 23 (2 год.)


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 345 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Нормативність писемного мовлення | Лексичні норми української мови | Морфологічні норми української мови | Синтаксичні норми української мови | Оформлення документів щодо особового складу | Оформлення довідково-інформаційної документації | Оформлення офіційної і приватної кореспонденції | Оформлення господарсько-договірної та організаційної документації | Оформлення обліково-фінансових і розпорядчих документів | Нормативність текстів документів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Лексичні норми текстів документів.| Культура писемного ділового мовлення .

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.155 сек.)