Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Reading 1. Подання тексту для читання. Впр. 3 (с. 44).

Читайте также:
  1. Additional reading
  2. AFTER READING
  3. After Reading Activities
  4. After reading tasks
  5. After reading tasks.
  6. After-reading activities.
  7. After-reading activities.

 

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання. а) Впр. 1 (с. 44).

 

Учні ланцюжком відповідають за завданням вправи. Учитель контролює правиль-ність граматичної будови речень.

 

б) Впр. 2 (с. 44).

 

Учні самостійно письмово виконують завдання вправи протягом 2—3 хвилин. По закінченні роботи один-двоє з них читають списки рослин та тварин. Решта допо-внюють, якщо необхідно. Учитель стежить за правильністю виконання завдання.

 

в) Гра «Survey».

 

Клас поділяється на групи по четверо учнів. Кожна група отримує по набору карток (НО2), кожен учень обирає собі одну картку. Члени груп опитують один одного, ви-користовуючи запитання, подані на картках. По закінченні опитування отримані від-повіді узагальнюються. Потім представники від кожної групи повідомляють резуль-тати перед класом. Учитель стежить за правильністю граматичної будови речень.

 

HO2:    
А.Ask your partners and find out who:  
   
  — thinks that animals need our protection;  
  — has ever visited a national park.  
     

В.Ask your partners and find out who:

 

— thinks that a zoo is a perfect place for keeping animals;

 

— likes taking care of animals.

С.Ask your partners and find out who:

 

— doesn’t enjoy visiting zoos;

 

— enjoys growing flowers.

D.Ask your partners and find out who:

 

— thinks that a lot of plants are endangered;

 

— doesn’t know much about national parks.

г) Впр. 4 (с. 46).

 

Учні самостійно читають текст вправи та з’ясовують значення слів, поданих у ра-мочці. Можна користуватися словниками, якщо необхідно. По закінченні роботи


 

 


один з учнів зачитує слова вправи та перекладає їх рідною мовою. Учитель контро-лює правильність виконання завдання.

 

2) Reading. Етап читання.

 

Учні спочатку самостійно читають текст вправи, підбираючи заголовки до кожного абзацу, потім ланцюжком читають текст по два-три речення, називаючи дібрані за-головки, та перекладають рідною мовою. Учитель стежить за правильністю вимови слів.

 

3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту тексту.

 

а) Впр. 5 (с. 46).

 

Учні спочатку самостійно виконують завдання вправи, потім ланцюжком читають слова, подані у вправі, та слова з тексту з подібним значенням. Учитель стежить за правильністю виконання завдання.

 

б) Впр. 6 (с. 46).

 

Учні спочатку самостійно виконують завдання вправи, потім ланцюжком зачитують доповнені речення. Учитель контролює їх правильність.

 

Speaking 2. Розвиток умінь мовлення.

 

Робота в парах.

 

Учні отримують картки (НО3) і в парах складають діалоги за їх завданням. По за-кінченні роботи дві-три пари інсценують свої діалоги перед класом. Учитель сте-жить за правильністю граматичної будови речень.

 

HO3: А.Make up a dialogue.  
   

You are going to visit Ascania-Nova Nature Reserve.

 

— Ask if your friend has ever been there.

 

— Say when you’re going there.

 

— Ask your friend if he/she enjoyed his/her visit there and why. 

В.Make up a dialogue.

 

You have recently visited Askania-Nova Nature Reserve.

 

— Tell your friend when you went there.

 

— Ask your friend when he/she is going there.

 

— Tell your friend if you enjoyed your visit and why.

 


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 162 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Reading 1. Подання тексту для читання. Впр. 7 (с. 29). | Reading 2. Подання тексту для читання. Впр. 3 (с. 31). | Reading 1. Подання тексту для читання. Впр. 1 (с. 186). | II. Основна частина уроку | Writing 4. Розвиток навичок писемного мовлення. Впр. 4b (с. 34). | Comprehension | ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ | II. Основна частина уроку | Reading 1. Подання тексту для читання. | Reading 3. Подання тексту для читання. Впр. 4 (с. 52). |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Writing 3. Розвиток навичок писемного мовлення. Впр. 11 (с. 44).| Reading 3. Подання тексту для читання. Впр. 13 (с. 49).

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.02 сек.)