Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Курс бойыншаемтихан сұрақтары

Читайте также:
  1. аржы, ақша айналымы және несие » пәнінен емтихан сұрақтары
  2. Бақылау сұрақтары
  3. Бақылау сұрақтары
  4. Бақылау сұрақтары
  5. Бақылау сұрақтары
  6. Бақылау сұрақтары
  7. Емтихан сұрақтары.

1. Негізгі көріністер. МСТ 2.305-68.

2. Қарапайым және күрделі тіліктер.

3. Жергілікті тілік.

4. Қима деп қандай кескін аталады? Қима мен тіліктің қандай айырмашылығы?

5. Қиманың түрлері?

6. Стандарттық аксонометриялық проекциялар.

7. Тікбұрышты изометрия мен диметрия..

8. Қиғашбұрышты фронталь диметрия.

9. Қиғашбұрышты фронталь изометрия.

10. Қиғашбұрышты горизонталь изометрия.

11. Ортогональ проекцияларда жарық сәулелерінің қандай бағыты қабылданған?

12. Сызбада метрикалық және құбырлық бұранда қалай кескінделеді?

13. Өлшемдерді қою кезіндегі база ретінде не болады?

14. Жұмыс сызбаларына қандай талаптар қойылады?

15. Нүктенің көлеңкесі қалай тұрғызылады?

16. Өзіндік және құлама көлеңкелердің шектеу сызықтарының өзара қандай байланысы бар? Сызбада мысал келтіріңіз.

17. Айналу беті өзінің «шығару шамасы» қабырға жазықтығында белгілі болғанда өзіндік көлеңке шекарасының кез келген нүктесінің шығару шамасы қалай анықталады?

18. Көлеңке салуда горизонталь және фронталь қосымша көмекші жазықтықтар қандай жағдайда қолданылады?

19. Квадрат және дөңгелек тақтадан (плита) дөңгелек ұстынға (колонна) құлама көлеңкелері қалай салынады?

20. Көлеңке салуда горизонталь және фронталь қосымша көмекші жазықтықтар қандай жағдайда қолданылады?

21. Айналу беті өзінің «шығару шамасы» қабырға жазықтығында белгілі болғанда өзіндік көлеңке шекарасының кез келген нүктесінің шығару шамасы қалай анықталады?

22. Конустық және сфералық қуыстарда қосымша фронталь жазықтықтар әдісімен көлеңкелерді салуға бола ма?

23. Сфералық және конустық қуыстарда құлама көлеңкелерді салу әдістері.

24. Көлеңке болатын нысанның бөлігі көлеңкенің қандай түрінде екені қалай ажыратылады?

25. Аксонометрияда көлеңкелер салу әдісі қандай?

26. Кері сәулелер әдісі аксонометрияда қалай қолданылады?

27. Аксонометрияда жарықтау сәуле бағыты қалай алынады?Дөңгелек ұстынға білікшеден (валик) түсетін көлеңкені салу әдісі.

28. Ашық цилиндр қуыстың (ниша) ішкі бетіне оның жоғарғы ернеуінен түскен көлеңкені салыңыз.

29. Сфералық және конустық қуыстарда құлама көлеңкелерді салу әдістері?

30. Тор әдісімен перспектива қалай салынады?

31. Перспективаны құруда көру бұрышының шамасы план және қасбетке қатысты қалай алынады?

32. Оптималды көру бұрышы қандай себептермен шектелу керек?

33. Интерьер перспективасын салуда көру бұрышының шамасында қандай шектеулер қойылады?

34. Беттестірілген биіктіктер әдісін перспективада қалай қолданады?

35. Ернеу (карниз), ұстын (колонна) перспективалары қалай салынады?

36. Беттестірілген көру нүктесі қандай жағдайда қолданылады?

37. Түзу кесінділерін перспективада қалай пропорционал бөлуге болады?

38. Шеңберді перспективада тең бөліктерге қалай бөлуге болады?

39. Перспективада беттескен көру нүктесі не үшін қолданылады?

40. Ғимараттардың негізгі түрлері.

41. Жобалау стадиялары.

42. Құрылыс сызбаларындағы масштабтар.

43. Құрылыс сызбаларындағы сызба сызықтары.

44. Құрылыс сызбаларындағы негігзгі көріністер.

45. Құрылыс сызбаларындағы тіліктер.

46. Құрылыс сызбаларында өлшемдерді қою.

47. Құрылыс сызбаларындағы биіктік белгілері.

48. Құрылыс сызбаларындағы биіктік белгілері.

49. Құрылыс сызбаларындағы шартты кескіндер.

50. Темірбетон құрылымдарының сызбалары.

51. Металл құрылымдарының сызбалары.

52. Жұмыс сызбаларының негізгі жинақтарының маркалары.

53. Қабырғалар мен арақабырғалардың сызбалары.

54. Баспалдақ сызбалары.

55. Бас жоспар сызбалары.

56. Ағаш құрылымдардың сызбалары.

57. Санитарлық-техникалық жабдықтардың сызбалары.

58. Құрылыс сызбаларын орындау реті.

59. Құрылыс сызбаларындағы модульдік координация.

60. Құрылыс сызбаларындағы шартты кескіндер.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 478 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Сызықтық перспектива. | Дәріс. Ортогональ проекцияларда, аксонометрияда және перспективада көлеңкелер. | Дәріс 10. Ғимараттардың тіліктерінің сызбалары. | Дәріс 11. Баспалдақтар сызбалары. | Дәріс 12. Ғимарат қасбеттерінің сызбалары | Дәріс 13. Темірбетон бұйымдары мен конструкцияларының сызбалары | Пісіру жіктерінің шартты белгілері | Ағаш құрылымдары элементтерін біріктірулер мен бекіту тетіктері | Зертханалық сабақтардың жоспары | Студенттің оқытушы басшылығымен (СОӨЖ) жүргізілетін өздік жұмысы |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
СӨЖ жоспары| Глоссарий

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.014 сек.)